Top

[PAID] Timestamp Camera Pro | Tải Hack

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 1.159Dung lượng tải về: 3.5 MBYêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Timestamp Camera là ứng dụng tốt nhất (có thể duy nhất) để thêm dấu thời gian vào video mới.

● Thêm thời gian và vị trí hiện tại khi ghi hoặc chụp, bạn có thể thay đổi định dạng thời gian hoặc chọn vị trí xung quanh một cách dễ dàng. Timestamp Camera có thể là Ứng dụng duy nhất có thể quay video với thời gian chính xác đến giây.

  • Hỗ trợ định dạng 20 dấu thời gian
  • Hỗ trợ thay đổi phông chữ, màu chữ, cỡ chữ
  • Hỗ trợ đặt dấu thời gian ở 6 vị trí: trên cùng bên trái, trung tâm trên cùng, trên cùng bên phải, dưới cùng bên trái, dưới cùng bên phải, dưới cùng bên phải
  • Hỗ trợ tự động thêm vị trí.

● Hỗ trợ hiển thị văn bản tùy chỉnh trên máy ảnh. Ví dụ: bạn có thể nhập vào Ngày tốt lành tại sở thú● Tất cả các bộ phim, hiệu ứng thời gian là có thật-thời gian và có thể được sử dụng khi ghi hoặc chụp.● Có thể thay đổi hiệu ứng, chuyển đổi camera khi ghi âm● Hỗ trợ chân dung và phong cảnh● Hỗ trợ giải quyết thay đổi● Ảnh và video sẽ được lưu vào Camera roll

Related Articles

Back to top button