Wiki

Cách BBC tăng cường niềm tin và minh bạch cho tin tức trên mạng

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

BBC

BBC được khán giả ở Anh và toàn thế giới xem là nhà cung cấp tin tức mà bạn có thể tin tưởng.

Trang web của chúng tôi, cùng tivi và radio, hướng tới báo chí chính xác, trung lập, độc lập, công bằng.

Các giá trị biên tập của chúng tôi nói rằng: “Niềm tin mà khán giả dành cho nội dung chúng tôi là bệ đỡ cho mọi thứ chúng tôi làm.”

“Chúng tôi độc lập, trung lập, chân thực. Chúng tôi quyết tâm đạt chuẩn mực chính xác, trung lập cao nhất, cố gắng không lừa dối khán giả.”

“Cam kết của chúng tôi về trung lập là trọng tâm của mối quan hệ niềm tin. Trong mọi sản phẩm, chúng tôi đối xử với mọi đối tượng bằng sự trung lập phản ánh mọi quan điểm.”

“Chúng tôi sẽ xem xét mọi dữ kiện liên quan thật công bằng và cởi mở.”

Chúng tôi biết rằng xác minh báo chí đáng tin cậy trên internet có thể là trải nghiệm khó khăn. Chúng tôi cũng biết khán giả muốn hiểu nhiều hơn về cách làm ra báo chí BBC.

Vì những lý do này, BBC News đang nỗ lực hơn để giải thích loại thông tin mà bạn đọc, xem trên website, thông tin đến từ ai, từ đâu, và cách câu chuyện được kể. Bằng cách đó, chúng tôi có thể giúp quý vị tự đánh giá vì sao có thể tin tưởng BBC News.

Chúng tôi cũng làm cho các chỉ dấu về báo chí đáng tin này “có thể được máy đọc”, nghĩa là các trang tìm kiếm và mạng xã hội có thể nhận diện, giúp họ cũng xác minh tốt hơn các nguồn tin khả tín.

QUY CHUẨN CAO NHẤT

BBC từ lâu có Hướng dẫn Biên tập áp dụng cho mọi nội dung, đề ra chuẩn mực đối với các phóng viên. Để giải thích hướng dẫn BBC được dùng trong phòng tin ra sao, chúng tôi liệt kê các phần liên quan ở đây.

Sứ mệnh: Sứ mệnh của BBC là hoạt động vì lợi ích công chúng, phục vụ mọi khán giả thông qua cung cấp nội dung trung lập, chất lượng cao, độc đáo và các dịch vụ giúp thông tin, giáo dục, giải trí. Chi tiết đầy đủ ghi trong BBC Charter.

Cấu trúc sở hữu, ngân sách: Chúng tôi độc lập trước các lợi ích bên ngoài và các sắp xếp mà có thể gây hại cho uy tín biên tập. Khán giả có thể tự tin rằng các quyết định của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi lợi ích bên ngoài, sức ép chính trị, thương mại, lợi ích cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách BBC News nhận ngân sách ở Anh và quốc tế, tại BBC Charter on the independence of the BBC.

Ngày thành lập: BBC thành lập ngày 18/10/1922. Đọc thêm về history of the BBC.

Chính sách đạo đức: BBC’s Editorial Guidelines chỉ ra các giá trị biên tập và hành xử mà nội dung của chúng tôi cần tuân theo.

Chính sách đa dạng: Tìm hiểu cam kết về tính đa dạng của BBC News trong BBC Charter.

Nội dung của chúng tôi phải có nguồn tốt, dựa trên bằng chứng vững chắc, được kiểm tra, thể hiện bằng ngôn ngữ sáng rõ, chính xác. Chúng tôi cần trung thực, cởi mở về những gì chúng tôi không biết, tránh phỏng đoán vô căn cứ. Các cáo buộc, sự kiện, nội dung khác mà không thể chứng thực, thông thường cần được nói rõ.

Chúng tôi cởi mở về việc thừa nhận lỗi khi xảy ra, và khuyến khích văn hóa sẵn sàng học hỏi từ lỗi.

Nếu một bài báo đã được biên tập lại sau khi đăng để sửa chữa sai sót, một ghi nhận sẽ được bổ sung ở cuối bài để độc giả biết đã có bổ sung, chỉnh sửa. Nếu có một sai sót nhỏ trong bài mà không làm thay đổi ý nghĩa biên tập (ví dụ, ghi tên sai), sẽ có chỉnh sửa mà không có ghi nhận thêm.

Trừ phi nội dung chỉ đăng trong thời gian giới hạn, giả định chung là nội dung đăng trên mạng sẽ thuộc về kho dữ liệu vĩnh viễn và thông thường sẽ không bị gỡ bỏ. Các trường hợp đặc biệt có thể bao gồm lý do pháp lý, rủi ro an toàn cá nhân, hay vi phạm tiêu chuẩn biên tập nghiêm trọng mà không thể sửa trừ phi gỡ bỏ.

Các nguồn không tên: Chính sách và hướng dẫn của BBC về sử dụng các nguồn không tên được ghi trong Hướng dẫn Biên tập.

Lãnh đạo: Nhóm lãnh đạo cao cấp quản lý ban tin tức: BBC News Board.

Chuyên gia báo chí

Các bài của BBC News mà dựa vào tường thuật gốc thì có tên tác giả; các bài của các phóng viên chuyên ngành thường cũng vậy.

Các bản tin chung, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, hoặc do nhiều nhân viên cùng làm, thường không có tên tác giả.

THỂ LOẠI CÔNG VIỆC

BBC News phân biệt giữa tường thuật tin tức và ý kiến. Chúng tôi dùng các nhãn hiệu theo sáu mục:

Tin tức: Dựa vào dữ kiện, hoặc do phóng viên quan sát hay trực tiếp xác minh, hoặc dựa vào và xác minh theo các nguồn có kiến thức.

Phân tích: Chủ yếu dựa vào kiến thức của tác giả, có thể là phóng viên BBC, hay chuyên gia bên ngoài, để giúp bạn hiểu các xu hướng và câu chuyện phức tạp

Hỏi khán giả: Nội dung chủ yếu nhằm thu hút phản ứng của khán giả

Giải thích: Giải thích nguyên do, hay nền tảng đằng sau tin tức

Ý kiến: BBC News trung lập không đem lại ý kiến, nhưng đôi khi chúng tôi đăng các quan điểm cá nhân của chuyên gia bên ngoài, cổ vũ ý tưởng, đưa ra kết luận dựa vào diễn giải của tác giả về dữ kiện và dữ liệu

Đánh giá: Nội dung dựa vào đánh giá về một sự kiện, tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng ý kiến trực tiếp.

CHÚ THÍCH

Nội dung của chúng tôi, dựa theo chủ đề và tính chất, cần có nguồn tốt, dựa trên bằng chứng vững chắc, được kiểm tra, và thể hiện theo ngôn ngữ sáng rõ, chính xác. Chúng tôi cố gắng trung thực, cởi mở về điều mình không biết và tránh đồn đoán vô căn cứ.

Khi BBC News dựa vào một nguồn duy nhất cho một khía cạnh quan trọng của tường thuật, chúng tôi sẽ cố gắng ghi rõ nguồn khi có thể. Chúng tôi thường dẫn các báo cáo chính thức, thống kê và các nguồn thông tin khác, để giúp độc giả tự đánh giá thông tin.

Khi phù hợp, chúng tôi cũng đưa đường dẫn tới các trang web thứ ba phù hợp cung cấp thêm thông tin, tư liệu gốc hay bình luận.

PHƯƠNG PHÁP

Đối với các bài rộng lớn, ví dụ điều tra phức tạp, dự án báo chí dữ liệu, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi làm việc, bằng cách cho thấy dữ liệu gốc, tiết lộ mọi giả định, cảnh báo, các khung phương pháp luận, ví dụ thiết kế nghiên cứu, kích cỡ mẫu, tính đại diện, tỉ lệ sai sót, cách thu thập dữ liệu, sự tương thích về địa lý và giai đoạn thời gian.

Related Articles

Back to top button