Wiki

Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau … – Phê Bình Văn Học

Bạn đọc có thể tham khảo những thông tin hữu ích về Số đối là gì đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi

Video Số đối là gì

Bạn đang quan tâm đến Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau – Thienmaonline phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau – Thienmaonline

các câu trả lời đã xác minh chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi xác minh hoặc trả lời.

quan sát: số lượng đối số là bao nhiêu

Bạn đang xem: Số đối là gì

giải thích các bước:

1) các số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

ví dụ: $ 3 + (- 3) = 0 $ nên $ 3, (- 3) $ là hai số đối nhau.

2) hai số nghịch đảo là hai số có tích bằng 1.

ví dụ: $ 3.dfrac {1} {3} = 1 $ nên $ 3, dfrac {1} {3} $ đều là đối ứng.

3) quy tắc bổ sung:

a) 2 phân số có cùng mẫu số:

giả sử có 2 phân số có cùng mẫu số: $ dfrac {a} {b} $ và $ dfrac {c} {b} $ ($ b e 0 $)

khi đó: tổng của 2 phân số cùng mẫu số là phân số mới có cùng mẫu số và tử số bằng tổng các tử số của 2 phân số ban đầu.

xem thêm: tải game valorant – cách tải và cài đặt game valorant trên máy tính

$ dfrac {a} {b} + dfrac {c} {b} = dfrac {{a + c}} {b} $

ví dụ: $ dfrac 12 + dfrac52 = dfrac {1 + 5} 2 = dfrac62 = 3 $

Tham khảo thêm: HLU là trường gì? Những thông tin cần biết về trường HLU cho các

b) 2 phân số có mẫu số khác nhau:

giả sử có 2 phân số có mẫu số khác nhau: $ dfrac {a} {b} $ và $ dfrac {c} {d} $ ($ b, d e 0; b e d $)

khi đó: ta bớt mẫu số 2 phân số ban đầu thì tổng 2 phân số bằng phân số mới có mẫu số là mẫu số chung và tử số bằng tổng 2 tử số sau khi quy tụ.

$ dfrac {a} {b} + dfrac {c} {d} = dfrac {{ad}} {{bd}} + dfrac {{bc}} {{bd}} = dfrac {{ad + bc }} {{bd}} $

ví dụ $ dfrac13 + dfrac27 = dfrac {1.7} {3.7} + dfrac {2.3} {7.3} = dfrac7 {21} + dfrac6 {21} = dfrac {7 + 6} {21} = dfrac {13} { 21} đô la

Xem thêm: PHÒNG NHÂN SỰ LÀ GÌ? PHÒNG NHÂN SỰ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

$ dfrac2 {15} + dfrac43 = dfrac2 {15} + dfrac {4.5} {3.5} = dfrac2 {15} + dfrac {20} {15} = dfrac {2 + 20} {15} = dfrac {22 {15} $

4) a) phép trừ 2 phân số;

Tham khảo thêm: Tết Nguyên tiêu rằm tháng Giêng là Tết gì? Có ý nghĩa gì? – Vinpearl

giả sử có 2 phân số $ dfrac {a} {b} $ và $ dfrac {c} {d} $ ($ b, d e 0 $)

khi đó: ta bớt mẫu số của 2 phân số ban đầu thì hiệu của 2 phân số bằng phân số mới có mẫu số là mẫu số chung và tử số bằng hiệu của 2 tử số sau khi quy tụ.

>

$ dfrac {a} {b} – dfrac {c} {d} = dfrac {{ad}} {{bd}} – dfrac {{bc}} {{bd}} = dfrac {{ad – bc }} {{bd}} $

ví dụ: $ dfrac52-dfrac12 = dfrac {5-1} {2} = dfrac42 = 2 $

$ dfrac {15} 4-dfrac15 = dfrac {15.5} {4.5} -dfrac {1.4} {5.4} = dfrac {75} {20} -dfrac {4} {20} = dfrac {75-4} {20} = dfrac {71} {20} $

$ dfrac {21} {4} -dfrac {3} {20} = dfrac {21.5} {4.5} -dfrac3 {20} = dfrac {105} {20} -dfrac3 {20} = dfrac {105- 3} {20} = dfrac {102} {20} = dfrac {51} {10} $

b) phép nhân 2 phân số:

Tham khảo thêm: Tết Nguyên tiêu rằm tháng Giêng là Tết gì? Có ý nghĩa gì? – Vinpearl

giả sử có 2 phân số $ dfrac {a} {b} $ và $ dfrac {c} {d} $ ($ b, d e 0 $)

khi đó: tích của 2 phân số bằng phân số mới có tử số bằng tích của 2 tử số ban đầu và mẫu số bằng tích của 2 mẫu số ban đầu.

$ dfrac {a} {b} .dfrac {c} {d} = dfrac {{ac}} {{bd}} $

ví dụ $ dfrac12.dfrac27 = dfrac {1.2} {2.7} = dfrac {2} {14} = dfrac17 $

c) phép chia 2 phân số:

giả sử có 2 phân số $ dfrac {a} {b} $ và $ dfrac {c} {d} $ ($ b, c, d e 0 $)

thì: thương của 2 phân số là tích của phân số thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai.

xem thêm: thẻ ghi nợ là gì – phân biệt thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng

$ dfrac {a} {b}: dfrac {c} {d} = dfrac {a} {b} .dfrac {d} {c} = dfrac {{ad}} {{bc}} $

Tham khảo: Tháng 6 âm là tháng con gì

ví dụ: $ dfrac12: dfrac47 = dfrac12.dfrac74 = dfrac {1.7} {2.4} = dfrac78 $

5) a) tính chất của phép cộng 2 phân số:

giả sử có 3 phân số $ dfrac {a} {b} $; $ dfrac {c} {d} $; $ dfrac {m} {n} $ ($ b, d, n và 0 $)

+) giao hoán:

$ dfrac {a} {b} + dfrac {c} {d} = dfrac {c} {d} + dfrac {a} {b} $

+) kết hợp:

Tham khảo thêm: Revise là gì? Giải thích nghĩa của từ Revise trong tiếng Anh

$ dfrac {a} {b} + left ({dfrac {c} {d} + dfrac {m} {n}} right) = left ({dfrac {a} {b} + dfrac {c} { d}} phải) + dfrac {m} {n} $

+) cộng với 0:

$ dfrac {a} {b} + 0 = 0 + dfrac {a} {b} = dfrac {a} {b} $

b) tính chất của phép nhân 2 phân số:

giả sử có 3 phân số $ dfrac {a} {b} $; $ dfrac {c} {d} $; $ dfrac {m} {n} $ ($ b, d, n và 0 $)

+) giao hoán:

$ dfrac {a} {b}. dfrac {c} {d} = dfrac {c} {d}. dfrac {a} {b} $

+) kết hợp:

$ dfrac {a} {b}. left ({dfrac {c} {d}. dfrac {m} {n}} right) = left ({dfrac {a} {b}. dfrac {c} {d}} right). dfrac {m} {n} $

+) nhân với 1:

$ dfrac {a} {b} .1 = 1. dfrac {a} {b} = dfrac {a} {b} $

+) thuộc tính phân phối của phép nhân với phép cộng:

$ left ({dfrac {a} {b} + dfrac {c} {d}} right) dfrac {m} {n} = dfrac {m} {n} left ({dfrac {a} {b} + dfrac {c} {d}} right) = dfrac {m} {n} .dfrac {a} {b} + dfrac {m} {n} .dfrac {c} {d} = dfrac {{am}} {{bn}} + dfrac {{cm}} {{dn}} $.

Xem thêm: Time Out là gì và cấu trúc cụm từ Time Out trong câu Tiếng Anh

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau – Thienmaonline. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Related Articles

Back to top button