Wiki

Hồi giáo là gì? Người Hồi giáo tin gì, thờ ai? – – Văn hóa tâm linh

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về Hồi giáo là gì được đội ngũ chúng tôi biên soạn hết sức kỹ lưỡng

Video Hồi giáo là gì

Lịch sử Hồi giáo

Vào thế kỷ thứ VII, Muhammad cho rằng thiên sứ Gáp-ri-ên đã đến thăm ông. Trong những lần đến thăm của thiên sứ kéo dài suốt khoảng 23 năm cho đến khi Muhammad qua đời, thiên sứ đã công khai tiết lộ cho Muhammad những lời của Allah (tiếng Ả Rập có nghĩa là “Đức Chúa Trời” được sử dụng bởi người Hồi giáo). Những sự tiết lộ được lệnh này soạn ra Kinh Cô-ran, là sách thánh của Hồi giáo. Hồi giáo có nghĩa là “sự phục tùng”, bắt nguồn từ một từ gốc có nghĩa là “hòa bình”. Từ Hồi giáo có nghĩa là “một người phục tùng Allah”.

Hồi giáo là gì? Người Hồi giáo tin gì, thờ ai?

Học thuyết Hồi giáo

Hồi giáo tóm tắt học thuyết của họ trong sáu tín điều:

1. Niềm tin vào một Allah: Người Hồi giáo tin rằng Allah là một, vĩnh cửu, người sáng tạo và có chủ quyền.

2. Niềm tin vào các thiên sứ.

Tham khảo thêm: Đam mê là gì? Cách nhận diện và tìm kiếm đang mê của bạn?

3. Niềm tin vào các tiên tri: Các tiên tri bao gồm các tiên tri trong Kinh Thánh nhưng kết thúc với Muhammad là tiên tri cuối cùng của Allah.

4. Niềm tin vào những tiết lộ của Allah: Người Hồi giáo chấp nhận một số phần nhất định của Kinh Thánh, như Ngũ Kinh và các sách Phúc Âm. Họ tin rằng Kinh Cô-ran là lời hoàn hảo, tồn tại từ trước của Allah.

5. Niềm tin vào ngày phán xét cuối cùng và kiếp sau: Mọi người sẽ được hồi sinh để phán xét vào thiên đàng hay địa ngục.

6. Niềm tin vào tiền định: Người Hồi giáo tin rằng Allah đã ra lệnh mọi thứ sẽ xảy ra. Người Hồi giáo làm chứng cho chủ quyền của Allah, với cụm từ thường xuyên của họ, inshallah, nghĩa là, “nếu Chúa muốn”.

Năm trụ cột của Hồi giáo

Năm giáo lý này tạo nên khuôn khổ cho sự vâng lời của người Hồi giáo:

1. Lời chứng từ đức tin (shahada): “la ilaha illa allah. Muhammad rasul Allah”. Điều này có nghĩa là, “Không có vị thần nào ngoài Allah. Muhammad là sứ giả của Allah. Một người có thể cải đạo sang Hồi giáo bằng cách tuyên thề điều này. Shahada cho thấy một người Hồi giáo tin vào một mình Allah là thần và tin rằng Muhammad tiết lộ Allah.

Tham khảo thêm: Hỏi đáp: Đầu số 0981 là mạng gì?có từ khi nào? – Sim Thành Công

2. Cầu nguyện (salat): Năm nghi thức cầu nguyện phải được thực hiện mỗi ngày.

3. Bố thí (zakat): Sự bố thí này là một phần cố định được đưa ra mỗi năm một lần.

4. Kiêng ăn (sawm): Người Hồi giáo kiêng ăn trong suốt tháng Ramadan vào tháng thứ chín theo lịch Hồi giáo. Họ không được ăn hoặc uống từ bình minh cho đến khi mặt trời lặn.

5. Hành hương (hajj): Nếu có thể về thể chất và tài chính, một người Hồi giáo phải thực hiện cuộc hành hương đến Mecca ở Ả Rập Xê-út ít nhất một lần. Các hajj được thực hiện trong tháng thứ mười hai của lịch Hồi giáo.

Lối vào thiên đàng của người Hồi giáo phụ thuộc hoàn toàn vào sự vâng phục của Năm Trụ cột này. Tuy nhiên, Allah có thể từ chối họ. Ngay cả Muhammad cũng không chắc liệu Allah có chấp nhận ông ta đến thiên đàng hay không (Su-ra 46:9; Hadith 5.266).

Người Hồi giáo tin gì, thờ ai?

So với Cơ Đốc giáo, Hồi giáo có một số điểm tương đồng nhưng khác biệt đáng kể. Giống như Cơ Đốc giáo, Hồi giáo chỉ thờ một thần. Tuy nhiên, người Hồi giáo chối bỏ khái niệm về Ba Ngôi Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời đã tiết lộ chính Ngài là một trong ba Người: Cha, Con và Thánh Linh.

Tham khảo thêm: Phân biệt tùy bút và bút kí – THCS Hồ Văn Long

Hồi giáo là gì? Người Hồi giáo tin gì, thờ ai?

Người Hồi giáo cho rằng Chúa Giê-xu là một trong những nhà tiên tri quan trọng nhất – chứ không phải là Con trai của Đức Chúa Trời. Hồi giáo khẳng định rằng Chúa Giê-xu, mặc dù được sinh ra từ một trinh nữ, nhưng được tạo ra giống như A-đam. Hồi giáo không tin Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá. Họ không hiểu tại sao Allah lại cho phép nhà tiên tri của Ngài là Isa (từ Hồi giáo dành cho “Giê-xu”) chết một cách đau đớn. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy sự chết của Con trai hoàn hảo của Đức Chúa Trời là điều cần thiết để trả giá cho tội lỗi của thế giới (Ê-sai 53:5-6; Giăng 3:16; 14:6; I Phi-e-rơ 2:24).

Hồi giáo dạy rằng Kinh Cô-ran là thẩm quyền cuối cùng và sự mặc khải cuối cùng của Allah. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã được hoàn thành trong thế kỷ đầu tiên với Sách Khải huyền. Kinh Thánh cảnh báo chống lại bất cứ ai thêm hoặc bớt Lời Chúa (Phục truyền 4:2; Châm ngôn 30:6; Ga-la-ti 1:6-12; Khải huyền 22:18). Kinh Cô-ran, là một sự thêm vào Lời Chúa, cho thấy hoàn toàn không tuân theo lệnh của Đức Chúa Trời.

Người Hồi giáo tin rằng thiên đàng có thể kiếm được thông qua việc giữ Ngũ trụ. Ngược lại, Kinh Thánh tiết lộ rằng con người tội lỗi không bao giờ có thể đủ tiêu chuẩn với Đức Chúa Trời thánh khiết (Rô-ma 3:23; 6:23). Chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời thì tội nhân mới có thể được cứu nhờ đức tin ăn năn nơi Chúa Giê-xu (Công vụ 20:21; Ê-phê-sô 2:8-9).

Vì những sự khác biệt và mâu thuẫn chủ chốt này, mà cả Hồi giáo và Cơ Đốc giáo đều không thể cùng đúng (hoặc Hồi giáo đúng hoặc Cơ Đốc giáo đúng). Kinh Thánh và Kinh Cô-ran đều không thể cùng là Lời Chúa (Kinh Thánh là Lời Chúa hoặc Kinh Cô-ran là Lời Chúa). Chân lý này có những hậu quả đời đời.

“Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Bởi điều nầy, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời; thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Jêsus thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống Đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến, và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:1-4; cũng hãy xem Giăng 3:35-36).

Related Articles

Back to top button