Wiki

Cái gọt bút chì tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về Gọt bút chì tiếng anh là gì đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi

Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số đồ dụng học tập khá quen thuộc như bút bi, phấn, bảng đen, bảng trắng, bút lông, bút màu, gọt bút chì màu, bút xóa, quyển sách, quyển vở, cái bàn làm việc, cái ba lô, cái máy tính cầm tay, cái compa, cái thước đo độ, cái ghim, cái dập ghim, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một đồ vật khác cũng rất quen thuộc đó là cái gọt bút chì. Nếu bạn chưa biết cái gọt bút chì tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Cái gọt bút chì tiếng anh là gì
Cái gọt bút chì tiếng anh là gì

Cái gọt bút chì tiếng anh là gì

Pencil sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/

https://vuicuoilen.com/wp-content/uploads/2022/11/Pencil-sharpener.mp3

Để đọc đúng tên tiếng anh của cái gọt bút chì rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ pencil sharpener rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ pencil sharpener thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: Từ pencil sharpener để chỉ chung về cái gọt bút chì nhưng không chỉ cụ thể về loại gọt bút chì nào. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại gọt bút chì nào thì phải gọi tên cụ thể hoặc gọi kèm theo thương hiệu.

Xem thêm: Cái bút chì tiếng anh là gì

Cái gọt bút chì tiếng anh là gì
Cái gọt bút chì tiếng anh là gì

Xem thêm một số đồ vật khác trong tiếng anh

Ngoài cái gọt bút chì thì vẫn còn có rất nhiều đồ vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các đồ vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Clipboard /ˈklɪp.bɔːd/: cái bảng kẹp giấy
 • Folder /ˈfəʊl.dər/: túi đựng hồ sơ
 • Scotch tape /ˌskɒtʃ ˈteɪp/: băng keo trắng
 • Paper knife /ˈpeɪ.pər naɪf/: dao dọc giấy
 • Whiteboard marker /ˈwaɪt.bɔːd mɑː.kər/: bút viết bảng trắng
 • Glue stick /ˈɡluː ˌstɪk/: keo dán khô
 • Color pencil /ˈkʌl.ər ˈpen.səl/: bút chì màu
 • Set square /ˈset ˌskweər/: cái eke
 • Projector /prəˈdʒek.tər/: cái máy chiếu
 • Notebook /ˈnəʊt.bʊk/: quyển vở
 • Highlighter /ˈhaɪˌlaɪ.tər/: bút đánh dấu dòng
 • Pencil /ˈpen.səl/: cái bút chì
 • Bookshelf /ˈbʊk.ʃelf/: cái giá sách
 • Eraser /ɪˈreɪ.zər/: cục tẩy
 • Set square /ˈset ˌskweər/: cái ê ke
 • Stapler /ˈsteɪ.plər/: cái dập ghim
 • Marker /ˈmɑːkər/: bút lông
 • Tape /teɪp/: băng dính
 • Pencil sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/: cái gọt bút chì
 • Tape /teɪp/: cuộn băng dính
 • Book /bʊk/: quyển sách
 • Ink /ɪŋk/: lọ mực
 • Paper clip /ˈpeɪ.pə ˌklɪp/: cái kẹp giấy
 • Crayon /ˈkreɪ.ɒn/: cái bút màu sáp
 • Carbon paper /ˈkɑː.bən ˌpeɪ.pər/: giấy than
 • Staple remover /ˈsteɪ.pəl rɪˈmuː.vər/: cái gỡ ghim giấy
 • Protractor /prəˈtræk.tər/: thước đo góc, thước đo độ
 • Sticky note /ˈstɪk.i nəʊt/: giấy nhớ
 • Scissors /ˈsɪz.əz/: cái kéo
 • Rubber band /’rʌbə ‘bænd/: cái nịt
 • Correction pen /kəˈrek.ʃən pen/: cái bút xóa
 • Butterfly clip /ˈbʌt.ə.flaɪ ˌklɪp/: cái kẹp bướm
 • Hole punch /ˈhəʊl ˌpʌntʃ/: cái dập lỗ (trên giấy)
 • Double sided tape /ˈdʌb.əl saɪd teɪp/: băng dính 2 mặt
 • Staple remover /ˈsteɪ.pəl rɪˈmuː.vər/: cái tháo gim giấy
Cái gọt bút chì tiếng anh là gì
Cái gọt bút chì tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc cái gọt bút chì tiếng anh là gì thì câu trả lời là pencil sharpener, phiên âm đọc là /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/. Lưu ý là pencil sharpener để chỉ chung về cái gọt bút chì chứ không chỉ cụ thể về loại gọt bút chì nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về cái gọt bút chì thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại gọt bút chì đó. Về cách phát âm, từ pencil sharpener trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ pencil sharpener rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ pencil sharpener chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Related Articles

Back to top button