Wiki

Con ngựa tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Mời các bạn đọc tham khảo và check thông tin về Con ngựa tiếng anh là gì đang được tìm kiếm nhiều hiện nay

Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con bò, con ngựa, con lợn, con dê, con lợn rừng, con voi, con đà điểu, con lạc đà, con bọ cạp, con hà mã, con dơi, con hươu cao cổ, con chó, con mèo, con hổ, con báo, con sư tử, con cáo, con sóc, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con ngựa. Nếu bạn chưa biết con ngựa tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con ngựa tiếng anh là gì
Con ngựa tiếng anh là gì

Con ngựa tiếng anh là gì

Horse /hɔːs/

https://vuicuoilen.com/wp-content/uploads/2022/08/Horse.mp3

Để đọc đúng từ horse rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ horse rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /hɔːs/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ horse thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ horse này để chỉ chung cho con ngựa. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống ngựa, loại ngựa nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài ngựa đó. Ví dụ như ngựa vằn gọi là zebra, ngựa bạch gọi là white horse, ngựa chiến là war horse, ngựa hoang gọi là bronco, …

Con ngựa tiếng anh là gì
Con ngựa tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con ngựa thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Cricket /’ krɪk.ɪt/: con dế
 • Baboon /bəˈbuːn/: con khỉ đầu chó
 • Tabby cat /ˈtæb.i kæt/: con mèo mướp
 • Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: con ốc biển
 • Rhea /ˈriː.əz/: chim đà điểu Châu Mỹ
 • Squid /skwɪd/: con mực
 • Kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: con chuột túi
 • Herring /ˈher.ɪŋ/: con cá trích
 • Tuna /ˈtuːnə/: cá ngừ
 • Longhorn /ˈlɒŋ.hɔːn/: loài bò với chiếc sừng rất dài
 • Turtle /’tə:tl/: rùa nước
 • Puppy /ˈpʌp.i/: con chó con
 • Pomfret /ˈpɒm.frɪt/: con cá chim
 • Climbing perch /ˈklaɪmɪŋpɜːrtʃ/: cá rô đồng
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Dragonfly /ˈdræɡ.ən.flaɪ/: con chuồn chuồn
 • Goldfish /’ɡoʊld,fɪʃ/: con cá vàng
 • Koala /koʊˈɑl·ə/: gấu túi, gấu kao-la
 • Buffalo /’bʌfəlou/ : con trâu
 • Polar bear /ˌpəʊ.lə ˈbeər/: con gấu Bắc cực
 • Ox /ɔks/: con bò đực
 • Dromedary /ˈdrɒm.ə.dər.i/: lạc đà một bướu
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: con cá ngựa
 • Eagle /ˈiː.ɡəl/: chim đại bàng
 • Sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/: con ghẹ
 • Bee /bi:/: con ong
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Elk /elk/: nai sừng tấm ở Châu Á
 • Starfish /ˈstɑː.fɪʃ/: con sao biển
 • Tigress /ˈtaɪ.ɡrəs/: con hổ cái
 • Swan /swɒn/: con chim thiên nga
 • Pigeon /ˈpidʒən/: chim bồ câu nhà
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: con bướm
 • Cheetah /ˈtʃiː.tə/: báo săn
Con ngựa tiếng anh là gì
Con ngựa tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con ngựa tiếng anh là gì thì câu trả lời là horse, phiên âm đọc là /hɔːs/. Lưu ý là horse để chỉ con ngựa nói chung chung chứ không chỉ loại ngựa cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ horse trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ horse rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ horse chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Related Articles

Back to top button