Wiki

Professional nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Mời các bạn đọc tham khảo và check thông tin về Professional là gì đang được tìm kiếm nhiều hiện nay

Tiếp nối chuyên đề từ vựng của Studytienganh.vn đã mang lại cho các bạn vô số những từ mới trong tiếng Anh và để tiếp nối chuỗi từ mới đó, ở bài viết này chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn “ professional” trong tiếng anh có nghĩa là gì và các thông tin về từ mới đó, ví dụ liên quan đến “professional” .Có lẽ “professional” không còn là từ mới xa lạ gì với một số bạn đọc, vậy nhưng vẫn có một số bạn chưa biết “professional” có nghĩa là gì. Vậy muốn biết “ professional” có nghĩa là gì thì hãy kéo xuống bên dưới đây để có thêm kiến thức về “professional”! Ngoài ra không chỉ có kiến thức về “ professional” mà chúng mình còn mang lại cho các bạn những từ vựng liên quan đến nó nữa đấy nhé! Cùng kéo xuống để theo dõi bài viết nhé!

1. “Professional” có nghĩa là gì trong tiếng Việt?

 • “ Professional” có nghĩa là : “ Chuyên nghiệp”

Theo từ điển Collin định nghĩa, “ professional” được định nghĩa là: Professional means relating to a person’s work, especially work that requires special training. Được hiểu là: Chuyên nghiệp có nghĩa là liên quan đến công việc của một người, đặc biệt là công việc cần được đào tạo đặc biệt.

professional là gì

( Hình ảnh về “ Professional” trong tiếng Anh)

Ví dụ:

 • His professional career started at Liverpool University.
 • Sự nghiệp chuyên nghiệp của anh ấy bắt đầu tại Đại học Liverpool.

Tham khảo thêm: Account for là gì? Cấu trúc và cách dùng chuẩn nhất – UNI Academy

Theo từ điển Cambridge định nghĩa: Professional means relating to work that needs special training or education. Được hiểu là: Chuyên nghiệp có nghĩa là liên quan đến công việc cần đào tạo hoặc giáo dục đặc biệt. Ở nghĩa này nó đồng nghĩa với một số từ sau: qualified, trained, skilled, white-collar.

Ví dụ:

 • Lan, you’re a nurse, so can I ask your professional opinion on bandaging ankles?
 • Lan, bạn là y tá, vậy tôi có thể hỏi ý kiến chuyên môn của bạn về việc băng bó cổ chân được không?
 • Both doctors have been charged with professional misconduct.
 • Cả hai bác sĩ đã bị buộc tội có hành vi sai trái chuyên môn.

Theo từ điển Cambridge định nghĩa: having the qualities that you connect with trained and skilled people, such as effectiveness, skill, organization, and seriousness of manner. Được hiểu là: có những phẩm chất mà bạn kết nối với những người được đào tạo và có kỹ năng, chẳng hạn như hiệu quả, kỹ năng, tổ chức và sự nghiêm túc trong cách làm việc

professional là gì

( Hình ảnh ví dụ về “ Professional” trong tiếng Anh)

Ví dụ:

 • It would look more professional if the letter was typed.
 • Nó sẽ trông chuyên nghiệp hơn nếu bức thư được đánh máy.
 • He always looks very professional in her smart suits.
 • Anh luôn trông rất chuyên nghiệp trong những bộ vest thông minh của mình.
 • You’ve done a very professional job stripping that floor!
 • Bạn đã thực hiện một công việc rất chuyên nghiệp khi tước bỏ tầng đó!

Tham khảo thêm: DMT là chất gì? Mọi thứ bạn cần biết về chất thức … – Anh Vũ Food

Theo từ điển Cambridge định nghĩa: used to describe someone who does a job that people usually do as a hobby. Được hiểu là: được sử dụng để mô tả một người nào đó làm công việc mà mọi người thường làm như một sở thích.

Ví dụ:

 • He’s a professional dancer and photographer.
 • Anh ấy là một vũ công / nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
 • She’s a runner who’s just turned professional.
 • Cô ấy là một vận động viên chạy chuyên nghiệp.

“ professional” được định nghĩa là : having the type of job that is respected because it involves a high level of education and training. Hiểu là: có loại công việc được tôn trọng vì nó liên quan đến trình độ giáo dục và đào tạo cao.

professional là gì

( Hình ảnh ví dụ về “ Professional” trong tiếng Anh)

Ví dụ:

 • Room for rent in shared house – would suit professional person.
 • Cho thuê phòng trong nhà chung – sẽ phù hợp với những người chuyên nghiệp.
 • They’re engaging the services of a professional administrator.
 • Họ đang thu hút các dịch vụ của một quản trị viên chuyên nghiệp.
 • She’s one of the highest-earning professional golfers in the world.
 • Cô ấy là một trong những người chơi gôn chuyên nghiệp có thu nhập cao nhất trên thế giới.
 • These three books will be especially useful for editors, journalists, and other professional users of the language.
 • Ba cuốn sách này sẽ đặc biệt hữu ích cho các biên tập viên, nhà báo và những người sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp khác.
 • He was an amateur singer until the age of 50, when he turned professional.
 • Ông là một ca sĩ nghiệp dư cho đến năm 50 tuổi, khi ông chuyển sang chuyên nghiệp.

2. Thông tin chi tiết về một số từ vựng trong tiếng Anh.

Tham khảo thêm: Axit là gì? Một số Axít phổ biến hiện nay và ứng dụng của Axit – tschem

“Professional” được phiên âm quốc tế theo chuẩn IPA là:

UK /prəˈfeʃ.ən.əl/ US /prəˈfeʃ.ən.əl/

Trên đây là phiên âm quốc tế của “ Professional”. Hãy sử dụng những trang từ điển uy tín để có những kiến thức phát âm về “ Professional”.

Danh từ có dạng là Professional

Động từ có dạng là: professionally.

3. Một số cụm từ đi kèm với “ professional”

 • health professional: chuyên gia y tế – một người nào đó làm việc trong ngành y tế, chẳng hạn như bác sĩ hoặc y tá
 • non-professional: không chuyên nghiệp
 • professional advice: Lời khuyên chuyên nghiệp – lời khuyên từ luật sư hoặc kế toán
 • professional foul: phạm lỗi chuyên nghiệp – trong bóng đá, một pha phạm lỗi có chủ ý, đặc biệt là một pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đội kia ghi bàn
 • professional help: trợ giúp chuyên nghiệp – sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm thần.
 • semi-professional: bán chuyên nghiệp – những người bán chuyên nghiệp được trả tiền cho một hoạt động mà họ tham gia nhưng không thực hiện mọi lúc

Trên đây là những kiến thức liên quan đến “ professional là gì” trong tiếng Việt. Chúc các bạn có một buổi học hữu ích cùng Studytienganh.vn

Related Articles

Back to top button