Thực hành – Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về Thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng đang được tìm kiếm nhiều hiện nay

Dưới đây là một số gợi ý về cách làm 2 bài tập thực hành trang 98, 99 SGK Địa lí 12, trong đó các em học sinh sẽ được tham khảo về cách xử lí số liệu, chọn biểu đồ thích hợp và cách nhận nhằm xét giải quyết các yêu cầu đề bài đã cho.

Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)

(Đơn vị: tỉ đồng)

Loại cây/Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

Cây khác

1990

49604,0

33289,6

3477,0

6692,3

5028,5

1116,6

1995

66183,4

42110,4

4983,6

12149,4

5577,6

1362,4

2000

90858,2

55163,1

6332,4

21782,0

6105,9

1474,8

Tham khảo thêm: Thuyết Minh Về Món Ăn Đặc Sản Miền Nam – Webtretho

2005

107897,6

63852,5

8928,2

Tham khảo thêm: TOP 32 bài Nghị luận về tinh thần tự học siêu hay – Download.vn

25585,7

7942,7

1588,5

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).

b) Dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới?

Hướng dẫn:

a) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt Năm 1990 (năm gốc)= 100%

Tốc độ tăng trưởng các năm sau=(Giá trị năm sau/Giá trị năm 1990 )x 100%

Tốc độ tăng trưởng năm 1995=(66183,4/49604,0 )x 100% = 133,4%

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

Cây khác

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133.4

126.5

143.3

181.5

110.9

122.0

2000

183.2

165.7

182.1

Tham khảo thêm: Soạn bài Cô Tô – hay nhất Kết nối tri thức – Tailieumoi.vn

325.5

121.4

132.1

Tham khảo thêm: Thuyết Minh Về Món Ăn Đặc Sản Miền Nam – Webtretho

2005

217.5

191.8

256.8

382.3

158.0

142.3

b) Với yêu cầu của đề bài này, chúng ta sẽ vẽ biểu đồ đường để biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) Nhận xét:

 • Về tốc độ tăng trưởng giai đoạn (1990 – 2005)
  • Cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (tăng 282,3%), tiếp đến là cây rau đậu (tăng 156,8%). Cả hai nhóm cây này đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt (117,5 %).
  • Cây lương thực (91,8%), cây ăn quả (58%) và các cây khác (42,3%) có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt (117,5 %).
 • Về sự thay đổi cơ cấu:
  • Giảm tỉ trọng cây ăn lương thực, cây ăn quả và cây khác.
  • Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau đậu.
 • Sự thay đổi trên phản ánh trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới
  • Trong sản xuất lương thực, thực phẩm, đã có xu hướng đa dạng hóa, các loại rau đậu được đẩy mạnh sản xuất.
  • Nền nông nghiệp nhiệt đới ngày càng được phát huy thế mạnh với việc tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm

(Đơn vị: nghìn ha)

Nhóm cây/Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

210,1

172,8

1980

371,7

256,0

1985

600,7

470,3

1990

542,0

657,3

1995

716,7

902,3

2000

778,1

1451,3

Tham khảo thêm: Thuyết Minh Về Món Ăn Đặc Sản Miền Nam – Webtretho

2005

861,5

1633,6

a) Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm từ năm 1975 đến năm 2005.

b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm) có liên quan như thế nào đến sự thay đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp?

Hướng dẫn:

a) Xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm từ năm 1975 đến năm 2005.

 • Tổng diện tích cây công nghiệp nước ta tăng khá nhanh, tăng 2112,2 nghìn ha (tăng 6,5 lần).
 • Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm. Trong đó :
  • Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng 651,4 nghìn ha (4,1 lần)
  • Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng 1460,8 nghìn ha (9,5 lần)
  • Riêng trong giai đoạn 1985 – 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm, sau đó tăng dần.
 • Về sự thay đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 – 2005):
 • Cách tính cơ cấu từng nhóm cây trong tổng số cây công nghiệp như sau:
  • % Cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm = (Diện tích cây công nghiệp hàng năm/Tổng diện tích cây công nghiệp ) x 100% = ?%
  • % Cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm = (Diện tích cây công nghiệp lâu năm/Tổng diện tích câycông nghiệp ) x 100% = ?%
 • Ví dụ:
  • % Cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm, năm 1975 = 210,1/(210,1+172,8) = 54,9%
  • % Cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâm năm, năm 2005 = 1633,6/(861,5+1633,6) = 65,5%

Bảng: Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 1975 – 2005

(Đơn vị: %)

Nhóm cây Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

Tham khảo thêm: Thuyết Minh Về Món Ăn Đặc Sản Miền Nam – Webtretho

2005

34,5

65,5

 • Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm 20,4%, từ 54,9% (năm 1975) xuống còn 34,5% (năm 2005).
 • Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm tăng 20,4%, từ 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005).

b) Nhận xét:

Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan rõ nét đến sự thay đổi trong phân bố cây công nghiệp từ hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, chủ yếu là các cây công nghiệp lâu năm. Tiêu biểu các vùng như: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ.

Related Posts

Top 13 bài phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt siêu hay

Top 13 bài phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt siêu hay

Bạn đọc có thể tham khảo những thông tin hữu ích về kết bài phân tích nhân vật tràng được quan tâm nhiều bởi người đọc

Soạn bài Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng (chi tiết)

Soạn bài Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng (chi tiết)

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ chúng tôi

Truyện Nàng Tiên Cá – Nội Dung Chi Tiết và Ý Nghĩa Truyện

Truyện Nàng Tiên Cá – Nội Dung Chi Tiết và Ý Nghĩa Truyện

Dưới đây là bài viết cung cấp nội dung thông tin về tóm tắt truyện nàng tiên cá được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ chúng tôi

Top 10 Bài văn phân tích cái tôi trữ tình trong bài thơ “Vội vàng” của

Top 10 Bài văn phân tích cái tôi trữ tình trong bài thơ “Vội vàng” của

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về phân tích cái tôi trong vội vàng đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi

Mở đầu về Khoa học tự nhiên – Kết nối tri thức với cuộc sống

Mở đầu về Khoa học tự nhiên – Kết nối tri thức với cuộc sống

Sau đây, bạn có thể tìm hiểu các thông tin cần biết về soạn khoa học tự nhiên 6 bài 1 mở đầu được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ chúng tôi

Các phương thức biểu đạt trong văn bản | Luyện dạng đọc hiểu

Các phương thức biểu đạt trong văn bản | Luyện dạng đọc hiểu

Bạn đọc có thể tham khảo những thông tin hữu ích về phương thức biểu đạt miêu tả được đội ngũ chúng tôi biên soạn hết sức kỹ lưỡng