Wiki

By the way là gì – IDT.EDU.VN

Dưới đây là bài viết cung cấp nội dung thông tin về By the way là gì được đội ngũ chúng tôi biên soạn hết sức kỹ lưỡng

By the way là gì?

Trong bài viết trước, IDT English đã giúp các bạn hiểu All the way là gì cũng như ý nghĩa và cách sử dụng all the way, trong bài cũng có đề cập đến by the way nhưng chưa chi tiết. Lần này, IDT sẽ giới thiệu một cụm từ được sử dụng thường xuyên hơn, đó là by the way. Vậy by the way là gì? có khác với all the way không, hãy cùng bắt đầu bài học nhé

by-the-way-la-gi

Chúng ta dùng thành ngữ “by the way” (tiện thể, nhân tiện) để giới thiệu một vấn đề, một cái gì đó bạn vừa mới nghĩ ra trong lúc đàm thoại.

Có thể lấy một ví dụ để hiểu rõ hơn về by the way

Tham khảo thêm: SKU là gì? Ý nghĩa của SKU trong quản trị kho hàng

Nhân tiện, tôi sẽ qua nhà bạn một lúc để cập nhật lại ghi chú của tôi.

I’m going out, and by the way, do you need to buy something?

Tôi định ra ngoài, nhân tiện bạn có cần mua gì không?

By the way có chức năng là liên từ (từ nối) trong câu.

Các từ đồng nghĩa với by the way

Ngoài “by the way”, các bạn cũng có thể dùng các từ/ cụm từ sau với ý nghĩa tương tự:

Tham khảo thêm: Ý nghĩa JD là gì ? Nội dung cần có của JD – bản mô tả công việc

Incidentally

I met her incidentally at my friend’s office.

Tôi tình cờ gặp cô ấy ở văn phòng bạn tôi..

By the bye/ by the by

By the bye, could you please drop me a message when you borrow her notebook?

Tham khảo thêm: An toàn dịch bệnh là điều kiện hàng đầu của ‘3 tại chỗ’

Tiện thể, bạn có thể nhắn tin cho tôi khi bạn mượn được sổ ghi chép của cô ấy không?

On the same occasion

You are going to the market, aren’t you? Would you mind buying me a cup of cold coffee on the same occasion?

Có phải bạn định đi siêu thị phải không? Nhân tiên mua giúp tớ một cốc cafe lạnh nhé?

Học tiếng Anh qua bài hát By The Way

Mời các bạn nghe bài hat By The Way của Red Hot Chili Peppers nhé

[Chorus] Standing in line to see the show tonight And there’s a light on, heavy glow By the way, I tried to say I’d be there waiting for Dani, the girl, is singing songs to me Beneath the marquee, overload [Verse 1] Steak knife, card shark Con job, boot cut Skin that flick, she’s such a little DJ To get there quick by street but not the freeway Turn that trick to make a little leeway Beat that nic, but not the way that we play Dogtown, blood bath Rib cage, soft tail [Chorus] Standing in line to see the show tonight And there’s a light on, heavy glow By the way, I tried to say I’d be there waiting for [Verse 2] Black jack, dope dick Pawn shop, quick pick Kiss that dyke, I know you want to hold one Not on strike but I’m about to bowl one Bite that mic, I know you never stole one Girls that like a story, so I told one Song bird, main line Cash back, hard top [Chorus] Standing in line to see the show tonight And there’s a light on, heavy glow By the way, I tried to say I’d be there waiting for Dani, the girl, is singing songs to me Beneath the marquee, oversold By the way, I tried to say I’d be there waiting for [Bridge] Ooh, ah, guess you never meant it Ooh, ah, guess you never meant it Ooh, ah, guess you never meant it Ooh, ah, guess you never meant it Ooh, ah, guess you never meant it Ooh, ah, guess you never meant it Ooh, ah, guess you never meant it Ooh, ah [Chorus] Standing in line to see the show tonight And there’s a light on, heavy glow By the way, I tried to say I’d be there waiting for Dani, the girl, is singing songs to me Beneath the marquee, oversold By the way, I tried to say I know you from before [Outro] Standing in line to see the show tonight And there’s a light on, heavy glow By the way, I tried to say I’d be there waiting for Tìm kiếm

Related Articles

Back to top button