Wiki

Gerund và Infinitive là gì? Các quy tắc sử dụng bạn cần biết

Dưới đây là bài viết cung cấp nội dung thông tin về Infinitive là gì được đội ngũ chúng tôi biên soạn hết sức kỹ lưỡng

Để có thể giao tiếp tiếng Anh tốt, bạn cần phải nắm vững ngữ pháp. Trong đó, Gerund và Infinitive là một điểm ngữ pháp quan trọng bạn cần biết khi học tiếng Anh qua mạng cho người mới bắt đầu.

Vậy Gerund và Infinitive là gì? Có những quy tắc sử dụng nào? Hãy để QTS English mách cho bạn nhé!

1. Gerund và Infinitive là gì?

Gerund (Danh động từ) là những từ có cấu trúc như một động từ, nhưng lại có chức năng làm danh từ. Danh động từ là những động từ thêm “ing” để biến thành danh từ.

Infinitive (Động từ nguyên mẫu) là những động từ có cấu trúc cơ bản nhất. Động từ nguyên mẫu được chia thành 2 loại: động từ đi kèm bởi “to”, và động từ không có “to”.

2. Các quy tắc sử dụng bạn cần biết

Dưới đây là một số quy tắc khi sử dụng Gerund và Infinitve cần thiết khi học tiếng Anh. Đặc biệt là khi học tiếng Anh online cho người đi làm.

– Quy tắc 1: Gerund có thể làm chủ ngữ trong câu

Hãy theo dõi một vài ví dụ sau:

Swimming is good for your health.

Making mistakes bring me more experiences.

Becoming an engineer is a childhood dream.

Những từ được in đậm “Swimming”, “Making mistakes”, “Becoming an engineer” là những danh động từ với chức năng làm chủ ngữ trong câu.

– Quy tắc 2: Cả Gerund và Infinitive đều có thể làm tân ngữ

Cả Gerund và Infinitive đều có thể làm tân ngữ.

Bạn có thể nói “I enjoy drawing” và bạn cũng có thể nói “Yesterday, I decided to draw”. Với một số động từ đi kèm, nó sẽ là Gerund hoặc Infinitive.

Cụ thể như sau:

+ Các động từ đi kèm với Infinitive:

Agree: I agreed to help her.

Decide: I decided not to take part in the meeting.

Deserve: Everyone deserves to be respected.

Expect: I expect to see the new movie tomorrow.

Hope: We were hoping to avoid traffic by leaving early.

Tham khảo thêm: Truyện ngắn là gì? Đặc trưng về nội dung và hình thức – LyTuong.net

Learn: He learned not to trust anyone.

Need: She needs to learn English.

Offer: I offered to help Susan with homework.

Plan: We are planning to our picnic tomorrow.

Promise: My mother promised to buy a new dress for me.

Seem: We seem to be lost.

Wait: I cannot wait to see him.

Want: I want to go to the movie theater.

+ Các động từ đi kèm với Gerund:

Admit: They admitted going to the zoo.

Advise: I advise proceeding (moving forward) with caution.

Avoid: She avoided asking him the question about his mother.

Consider (think about): I considered staying silent, but I had to tell her.

Deny: I denied going to the party.

Involve: The course involved writing three tests.

Mention (say something): She mentioned seeing my brother at the school.

Recommend: I recommend watching this movie.

Risk: Don’t risk losing your job!

Suggest: I suggest going to the library.

– Quy tắc 3: Infinitive có thể sử dụng sau một số tính từ

Ngoài việc trở thành tân ngữ đi sau một số động từ, Infinitive có thể được sử dụng sau một số tính từ.

Tham khảo thêm: Thể chất là gì? – LyTuong.net

Ví dụ:

It is not easy to graduate from university.

It is necessary to speak English to work in a hotel.

It is wonderful to have close friends.

Khi miêu tả một thứ gì đó bằng tính từ (những từ in nghiêng trong ví dụ trên) thì theo sau nó phải là một Infinitive. Sử dụng Gerund trong trường hợp này là sai.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biến những từ in đậm thành chủ ngữ, bạn sẽ phải chuyển chúng thành Gerund (xem quy tắc 1).

Graduating from university is not easy.

Speaking English is necessary to work in a hotel.

Having close friends is wonderful.

– Quy tắc 4: Chỉ có Infinitive được dùng sau tân ngữ chỉ người

Đặc biệt, chỉ có Infinitive được dùng sau tân ngữ chỉ người.

Ví dụ: “We asked her not to go”.

Trong ví dụ này, “We” là chủ ngữ, “asked” là động từ, và “her” là tân ngữ của đại từ “she.” Vì vậy bạn phải sử dụng Infinitive “to go”, sau tân ngữ đó, không phải là Gerund.

Dưới đây là một số động từ được theo sau bởi tân ngữ chỉ người và khi đó bạn phải dùng Infinitive.

Ask: Can I ask him to help me clean the floor?

Expect: I never expected him to become my boyfriend.

Hire (give a job to someone): Did the company hire you just to sit in your office?

Invite: I invited her to attend my birthday party.

Order: She ordered the child to stay at home.

Remind: Please remind me to go to work.

Require: This job required us to have experience.

Tham khảo thêm: Chỉ số MCH trong xét máu là gì?

Teach: That will teach you to follow the rules!

Tell: Who told you to come here?

Warn: I am warning you not to do this!

– Quy tắc 5: Chỉ có Gerund theo sau giới từ

Giới từ có thể đứng trước danh từ, đại từ, động từ. Đặc biệt khi giới từ đứng trước động từ thì động từ phải ở dạng Gerund.

Ví dụ:

He is not interested in getting a job at the moment.

Thanks for coming.

Các Gerund được in đậm “getting” và “coming” đóng vai trò động từ trong câu, đứng trước đó là tính từ được in nghiêng “in”, “for”.

Riêng có 2 giới từ là “except” và “but”, nếu theo sau có động từ thì động từ đó phải ở dạng nguyên mẫu không có to.

Tham khảo thêm: Thể chất là gì? – LyTuong.net

Ví dụ:

I could do nothing except agree.

He did nothing but complain.

Trên đây là những điều bạn cần biết về Gerund và Infinitive và những quy tắc sử dụng. Việc nắm vững những quy tắc này sẽ giúp bạn có thể viết thư thương mại bằng tiếng Anh thật chuẩn xác, không mắc lỗi ngữ pháp. Ngoài ra, để nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình, bạn có thể tìm đến các chương trình học tiếng Anh với người nước ngoài online của QTS English.

QTS English là chương trình học tiếng Anh với chất lượng hàng đầu, không chỉ giúp bạn luyện nghe tiếng Anh online hiệu quả mà còn giúp bạn có thể luyện nói tiếng Anh online với người nước ngoài 24/7, mọi lúc mọi nơi.

Cùng với tài nguyên học không giới hạn với hơn 10,000 bài học thuộc 54 chủ đề, QTS English mang đến một môi trường giáo dục thật sự đa dạng, mang tính toàn cầu.

QTS English chương trình học Tiếng Anh online thế hệ mới với giáo trình hiện đại, cùng đội ngũ giảng viên đại học bản xứ và các Tutor luôn giám sát, đôn đốc việc học sẽ giúp bạn cải thiện trình độ Anh văn của mình một cách tối ưu nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được nhận thêm nhiều ưu đãi từ QTS English ngay hôm nay!

Hotline: (028) 38 404 505

Website: https://english.qts.edu.vn/

Địa chỉ: C10 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Sharing is caring!

Related Articles

Back to top button