Wiki

Quantity là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về Quantity là gì được người đọc quan tâm nhiều

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Quantity Tiếng Việt Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Quantity là gì?

Số lượng là một thuộc tính có thể tồn tại dưới dạng vô số hay độ lớn, minh họa cho sự không liên tục và liên tục. Các đại lượng có thể được so sánh dưới dạng “nhiều hơn”, “ít hơn” hay “bằng nhau” hay bằng cách gán một giá trị số theo đơn vị đo lường. Khối lượng, thời gian, khoảng cách, nhiệt lượng và sự phân tách góc là một trong những ví dụ quen thuộc của các tính chất định lượng.

  • Quantity là Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Quantity

Số lượng là một trong những lớp cơ bản của sự vật cùng với chất, lượng, sự thay đổi và mối quan hệ. Một số đại lượng là như vậy bởi bản chất bên trong của chúng (như số), trong khi những đại lượng khác hoạt động như trạng thái (thuộc tính, kích thước, thuộc tính) của sự vật như nặng và nhẹ, dài và ngắn, rộng và hẹp, nhỏ và lớn hay nhiều và ít.

Dưới tên gọi của vô số, những gì không liên tục và rời rạc và cuối cùng có thể chia thành các khối không thể phân chia, chẳng hạn như: quân đội, hạm đội, bầy đàn, chính phủ, công ty, đảng phái, dân chúng, hỗn độn (quân đội), điệp khúc, đám đông và số lượng; tất cả đều là trường hợp của danh từ tập thể. Dưới tên gọi của độ lớn, những gì liên tục và thống nhất và chỉ chia thành các ước số nhỏ hơn, chẳng hạn như: vật chất, khối lượng, năng lượng, chất lỏng, vật chất — tất cả các trường hợp của danh từ không tập thể.

Cùng với việc phân tích bản chất và phân loại của nó, các vấn đề về đại lượng bao gồm các chủ đề liên quan chặt chẽ như chiều, đẳng thức, tỷ lệ, các phép đo của đại lượng, đơn vị đo, hệ thống số và đánh số, các loại số và mối quan hệ của chúng với nhau như tỷ lệ số.

Definition

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Quantity

  • Continuity
  • Time
  • Quality
  • Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Quantity là gì? (hay Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều nghĩa là gì?) Định nghĩa Quantity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quantity / Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Related Articles

Back to top button