Wiki

Put đi với giới từ gì? 20+ cụm động từ (phrasal verb) với “Put” – Flyer

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về Put on là gì được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ chúng tôi

Động từ “put” là động từ quá quen thuộc trong tiếng Anh, thường được biết đến với ý nghĩa là “đặt”, “để”cái gì đó. Động từ này có thể kết hợp với giới từ để tạo thành cụm động từ (hay còn gọi là Phrasal verb) với nhiều ý nghĩa riêng biệt và đôi khi khác hẳn ý nghĩa khi động từ “put” đứng một mình. Vậy, “put” đi với giới từ gì? Cách sử dụng những cụm động từ với “put” như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Khái niệm

1.1. “Put” là gì?

“Put”là động từ quen thuộc thường được dùng để diễn tả những hành động như “đặt”, “để”, “cho vào”, “bỏ vào”, “đút vào”, “giơ”.

“Put” là gì?
“Put” là gì?

Ví dụ:

 • Did you put fish sauce in my soup?

Có phải bạn đã bỏ nước mắm vào chén súp của tôi không?

 • Put the pencil cases down there, please.

Hãy đặt những hộp bút chì xuống.

 • Put your hand up if you need more pencils.

Hãy giơ tay nếu như bạn cần thêm bút chì.

Cách phát âm động từ “put”: /pʊt/

Phát âm “put”

1.2 Cụm động từ là gì?

Cụm động từ là sựkết hợp giữa động từ vớigiới từ và/ hoặc trạng từ để tạo nên những cụm từ mới có ý nghĩa riêng biệt. Cụm động từ rất thường xuyên sử dụng trong giao tiếp của người bản xứ giúp cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và sinh động hơn.

Cụm động từ là gì?
Cụm động từ là gì?

Ví dụ:

 • It’s too late to put off the event.

Đã quá muộn để hoãn lại sự kiện này.

 • My sister put me off with the excuse that she had too much work to do.

Chị tôi đã hủy cuộc hẹn với tôi với lý do chị ấy có quá nhiều việc phải làm.

 • Hurry up! Put your coat on!

Nhanh lên! Hãy mặc áo khoác vào!

 • The singer put as much feeling into his voice as he could.

Chàng ca sỹ đó đã đặt nhiều cảm xúc nhất có thể vào giọng hát của mình.

2. “Put” đi với giới từ gì?

Nếu như bạn đã nắm rõ kiến thức về cụm động từ, hãy tiếp tục học những cụm động từ thường gặp với “put” cùng FLYER nhé!

Put đi với giới từ gì?
Put đi với giới từ gì?

2.1 Put about

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put something about

Put about something

Ý nghĩa:bịa chuyện, đồn thổi, dựng chuyện

Ví dụ:

 • Someone’s been putting it about that you plan to resign.

Có ai đó đã bịa chuyện rằng bạn dự định sẽ từ chức.

 • Jane doesn’t like a neighbor who put about that she is pregnant.

Jane không thích việc hàng xóm của cô ấy bịa chuyện cô ấy đang có bầu.

2.2 Put above/before

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put something above/before something

Ý nghĩa:ưu tiên, trên hết

Ví dụ:

 • The safety of passengers must be put above everything.

Sự an toàn của hành khách được đặt lên hàng đầu.

 • Buying e-books should be put before spending money on other things.

Việc mua sách điện tử nên được ưu tiên hàng đầu khi chi tiêu mua sắm.

2.3 Put across

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put yourself/something across

Put across something

Ý nghĩa:giao tiếp, truyền tải, truyền đạt, thể hiện

Ví dụ:

 • He’s not very good at putting his views across.

Anh ấy không giỏi trong việc thể hiện quan điểm của anh ấy.

 • What’s the most important thing you try to put across in your movie?

Điều gì là điều quan trọng nhất bạn muốn truyền tải qua bộ phim của bạn?

2.4 Put behind

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put something behind you

Ý nghĩa: quên đi những trải nghiệm không tốt để hướng đến tương lai

Ví dụ:

 • It’s over. You need to put it behind you now and make plans for the future.

Mọi thứ đã kết thúc. Bạn cần phải quên đi những điều không tốt và có kế hoạch cho tương lai.

 • I’m going to put all this behind me and think about the future.

Tôi sẽ quên hết mọi điều không tốt và nghĩ về tương lai.

2.5 Put by

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put something by

Put by something

Ý nghĩa:tiết kiệm

Ví dụ:

 • I’m putting by part of my salary every week to buy a bike.

Tôi đang tiết kiệm tiền lương mỗi tuần để mua xe đạp.

 • When we started the company, we put money by to deal with emergencies.

Khi chúng tôi mới bắt đầu mở công ty, chúng tôi phải tiết kiệm cho trường hợp khẩn cấp.

2.6 Put down

Cấu trúc:

Put something down

Put down something

Ý nghĩaVí dụPut down put down Put down put down put down put down put down

2.7 Put in

Tham khảo thêm: MBTI là gì? Ứng dụng của MBTI trong quản trị doanh nghiệp

Cấu trúc 1:

Put somebody in

Put in somebody

Ý nghĩa:bầu cử Đảng chính trị của một quốc gia

Ví dụ:

 • In the USA, who will the voters put in this time?

Ở Mỹ, ai sẽ được những người bỏ phiếu bầu cử vào thời điểm này?

 • The majority put in Donald Trump.

Số đông bầu cho Donald Trump.

Cấu trúc 2:

Put in something

Put something in

Ý nghĩaVí dụput input in put inputs inputinputting in

2.8 Put off

Tham khảo thêm: MBTI là gì? Ứng dụng của MBTI trong quản trị doanh nghiệp

Cấu trúc 1:

Put somebody/something off

Ý nghĩaput off put off put off put off

2.9 Put on

Tham khảo thêm: MBTI là gì? Ứng dụng của MBTI trong quản trị doanh nghiệp

Cấu trúc 1:

Put somebody on

Ý nghĩaVí dụput onputting onputting on

Cấu trúc 2:

Put something on

Put on something

Ý nghĩaVí dụPut onputting onput on put onput onputting onputting on putting on

2.10 Put onto

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put somebody onto somebody/something

Ý nghĩaVí dụput ontoput onto put onto

2.11 Put out

Tham khảo thêm: MBTI là gì? Ứng dụng của MBTI trong quản trị doanh nghiệp

Cấu trúc 1:

Put somebody out

Ý nghĩaVí dụput output out

Cấu trúc 2:

Put something out

Put out something

Ý nghĩaVí dụputting output out put out puts output out

2.12 Put through

Tham khảo thêm: MBTI là gì? Ứng dụng của MBTI trong quản trị doanh nghiệp

Cấu trúc 1:

Put something through

Put through something

Ý nghĩa:tiếp tục hoàn thành kế hoạch, chương trình

Ví dụ:

 • They managed to put the plan through.

Họ xoay sở để tiếp tục hoàn thành kế hoạch.

Cấu trúc 2:

Put somebody through something

Ý nghĩaVí dụput through put through

Cấu trúc 3:

Put somebody/something through (to somebody/…)

Ý nghĩa:kết nối với ai qua điện thoại

Ví dụ:

 • Could you put me through to the manager, please?

Bạn có thể kết nối điện thoại đến sếp của bạn giúp tôi được không?

Put đi với giới từ gì?
Put đi với giới từ gì?

2.13 Put to

Tham khảo thêm: MBTI là gì? Ứng dụng của MBTI trong quản trị doanh nghiệp

Cấu trúc 1:

Put somebody to something

Ý nghĩa:“gây ra rắc rối cho ai”

Ví dụ:

 • I hope they’re not putting you to too much trouble.

Tôi hy vọng họ không gây ra quá nhiều rắc rối cho bạn.

Cấu trúc 2:

Put (something) to somebody

Ý nghĩaVí dụ put toput to

2.14 Put toward

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put something toward something

Ý nghĩa:trả tiền, chi trả cái gì đó

Ví dụ:

 • My mom told me to put that money toward my college education.

Mẹ tôi bảo tôi hãy sử dụng số tiền này để chi trả tiền học phí.

2.15 Put up

Cấu trúc 1:

Put up something

Ý nghĩaVí dụ put up put upput upput up put upputs up

Cấu trúc 2:

Put somebody up

Put up somebody

Ý nghĩaputupput up

2.16 Put up to

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put somebody up to something

Ý nghĩa: khuyến khích, thuyết phục ai làm gì đó sai trái

Ví dụ:

 • Jane never stole anything before – maybe her friends put her up to it.

Jane chưa từng trộm bất cứ thứ gì đó trước đây – có lẽ bạn cô ấy đã khuyến khích cô ấy làm việc này.

2.17 Put up with

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put up with somebody/something

Ý nghĩa: tha thứ, chấp nhận ai/cái gì đó

Ví dụ:

 • I can put up with the room being messy, but I hate it if it’s not clean.

Tôi có thể chấp nhận căn phòng lộn xộn, nhưng tôi ghét nó không sạch sẽ.

Put đi với giới từ gì?
Put đi với giới từ gì?

2.18 Put aside

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put something aside

Put aside something

Ý nghĩaVí dụput asideput aside put aside put aside

2.19 Put away

Cấu trúc 1:

Put somebody away

Put away somebody

Ý nghĩa:nhốt, bắt ai đó

Ví dụ:

 • After what she did, she deserves to be put away for life.

Với những gì cô ấy đã làm, cô ấy xứng đáng bị bắt.

Cấu trúc 2:

Put something away

Put away something

Ý nghĩaVí dụPut away put awayput away put awayput awayput away

2.20 Put back

Tham khảo thêm: Mạng xã hội weibo là gì? Những sự thật có thể bạn chưa biết

Tham khảo thêm: Lỗ châu mai là gì? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Cấu trúc:

Put something back

Put back something

Ý nghĩaVí dụput backput back put backput back put backput backput back

2.21 Put forward

Cấu trúc:

Put forward something

Put something forward

Ý nghĩaVí dụput forwardput forward put forward

3. 3 “bí kíp” học phrasal verb hiệu quả

Cụm động từ rất đa dạng và không theo quy tắc chung, khiến bạn dễ cảm thấy khó khăn trong việc ghi nhớ và sử dụng nếu không biết cách học đúng. Sau đây, hãy để FLYER mách bạn 3 “bí kíp” học phrasal verb hiệu quả nhé.

3 “bí kíp” học phrasal verb hiệu quả
3 “bí kíp” học phrasal verb hiệu quả

3.1 Học theo tình huống, ngữ cảnh

Bạn hãy đặt câu khi học phrasal verb hoặc ghi chú lại cả câu có phrasal verb (nếu bạn tìm thấy chúng trong sách hay phim ảnh). Cách này sẽ giúp bạn nhớ được tình huống, ngữ cảnh và cách sử dụng phrasal verb thế nào cho phù hợp.

Học theo tình huống, ngữ cảnh

3.2 Thường xuyên sử dụng phrasal verb khi nói và viết

Việc vận dụng thường xuyên những kiến thức đã được học là cách tốt nhất để ghi nhớ và cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn. Bạn có thể sử dụng phrasal verb khi giao tiếp với người bản xứ để cuộc trò chuyện tự nhiên và trôi chảy hơn. Nếu bạn đang có ý định thi các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL,.. việc sử dụng thành thạo các phrasal verb cũng sẽ giúp bạn “ghi điểm” trong mắt các giám khảo đấy!

27 cụm động từ quen thuộc với “put”

3.3 Học phrasal verb thông qua hình ảnh

Học qua hình ảnh sẽ giúp việc ghi nhớ của bạn tốt hơn bởi não bộ sẽ dễ dàng hấp thụ kiến thức thông qua hình ảnh. Giờ đây, khi học phrasal verb, bạn hãy kèm thêm 1 hình ảnh có liên quan để việc ghi nhớ được dễ dàng hơn nhé!

Học phrasal verb thông qua hình ảnh
Học phrasal verb thông qua hình ảnh

4. Bài tập

Bố mẹ có thể in bài tập cho bé thực hành thêm với file pdf dưới đây nhé!

Tổng kết

Sau hơn 20 cụm động từ với “put”, FLYER hy vọng bạn đã có thể trả lời được câu hỏi “Put đi với giới từ gì?”. Đừng quên thường xuyên ôn tập các cụm động từ và ứng dụng nó vào giao tiếp cũng như rèn luyện kỹ năng viết để ghi nhớ và sử dụng thành thạo hơn bạn nhé!

Thạc sĩ giáo dục Mỹ – chị Hồng Đinh, nhận xét về phòng thi ảo FLYER

Học thêm các kiến thức bổ ích khác:

 • Tổng hợp 20+ cụm động từ quen thuộc bắt đầu bằng chữ T
 • Học ngay các cụm động từ (phrasal verb) hay bắt đầu bằng chữ “V”
 • Cụm động từ bắt đầu bằng chữ “E” trong tiếng Anh – Cách ứng dụng trong nhiều trường hợp

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button