Giới Từ (Prepositions) Là Gì? Cách Sử Dụng Giới Từ đúng Trong

Mời các bạn đọc tham khảo và check thông tin về Preposition là gì đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi

Nếu bạn đã dành nhiều thời gian để học thuộc lòng cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh. Nhưng bạn vẫn bối rối không biết dùng “to” hay “at” thì hãy đọc tiếp nhé. Bài viết nàysẽ giúp bạn phân biệt các loại giới từ trong tiếng Anh và cách dùng chính xác nhất!

1. Định nghĩa giới từ

Giới từ được gọi là preposition, là từ hoặc nhóm từ (cụm giới từ) thường được dùng trước danh từ, đại từ….có nhiệm vụ nối giữa danh từ, đại từ hoặc một cụm từ với một từ khác trong câu.

Giới từ trong tiếng Anh được dùng để kết nối giữa con người, sự vật, thời gian và địa điểm trong một câu.

2. Vị trí của giới từ trong câu

2.1. Sau tobe

Ví dụ: The book is on the table.

2.2. Trước danh từ

Ví dụ:

 • They displayed cruelty towards their pets.
 • She had deep knowledge of marketing.
 • The trouble with him.
 • 18 is the age at which you are allowed to drink in Vietnam.
 • Messi made another attempt at the world record for most goals scored per season.
 • The police held an inquiry into the murder.

2.3. Sau động từ

Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.

Tham khảo thêm: Cơ cấu kinh tế là gì và các yếu tố ảnh hưởng? | Cẩm Nang Việc Làm

Ví dụ:

 • I live in Ho Chi Minh City
 • Take off your hat!
 • I have an air-conditioner, but i only turn it on in summer.

Tổng hợp một vài động từ + giới từ thường gặp:

Verb + to

Ví dụ:

 • He admitted to the charge of driving under influence.
 • I go to Da Lat on vacation twice a year.
 • William can relate to the character in the movie.

Verb + for

Tham khảo thêm: Cơ cấu kinh tế là gì và các yếu tố ảnh hưởng? | Cẩm Nang Việc Làm

Ví dụ:

 • He must apologize for his behaviors.
 • We searched for ages before we found the perfect accommodation for our trip to Cambodia.
 • I provide for my family by working two jobs.

Verb + with

Ví dụ:

 • I don’t agree with your explanation.
 • The lawyer said he will meet with your representatives.
 • They began with a quick warm-up.

Verb + of

Tham khảo thêm: Cơ cấu kinh tế là gì và các yếu tố ảnh hưởng? | Cẩm Nang Việc Làm

Ví dụ:

 • I dream of a better job.
 • Have you heard of Amee?
 • The bread consists of dough, raisins and a little honey.

Verb + in

Tham khảo thêm: Cơ cấu kinh tế là gì và các yếu tố ảnh hưởng? | Cẩm Nang Việc Làm

Ví dụ:

 • Does She believe in miracles?
 • Jimmy Fallon lives in New York.
 • The train delay resulted in my being late to work.

Verb + at

Tham khảo thêm: Cơ cấu kinh tế là gì và các yếu tố ảnh hưởng? | Cẩm Nang Việc Làm

Ví dụ:

 • We arrived at our destination 5 minutes before the ferry left.
 • AIlene excels at dancing.
 • Will the baby smile at her mother or will she cry?

Verb + on

Tham khảo thêm: Cơ cấu kinh tế là gì và các yếu tố ảnh hưởng? | Cẩm Nang Việc Làm

Ví dụ:

 • We should really concentrate on our studies now.
 • I insisted on his’s company.
 • Morris experimented on some canvas.

Verb + from

Tham khảo thêm: Cơ cấu kinh tế là gì và các yếu tố ảnh hưởng? | Cẩm Nang Việc Làm

Ví dụ:

 • Since turning 80, Thanh suffers from lapses in concentration.
 • Dad retired from the marine in the 1970s.
 • Thuc, please refrain from doing that.

Xem thêm: Tổng hợp các cụm giới từ thường gặp (Prepositional phrase)

2.4. Sau tính từ

Tham khảo thêm: Cơ cấu kinh tế là gì và các yếu tố ảnh hưởng? | Cẩm Nang Việc Làm

Ví dụ:

 • I’m not worried about living in a foreign country.
 • He is not angry with you.
 • I am happily married to her.
 • She is crazy about this movie, the Parasite.
 • Michelle Obama is interested in running for president in 2020.
 • We are sorry for your loss.
 • Thức will be delighted with his results.
 • Is he still angry at the neighbor for being so loud at night?
 • The entire room was astonished by the election results.

Lưu ý: Sự kết hợp giữa tính từ và giới từ cũng có thể đưa ra một ý nghĩa khác trong câu nên bạn chắc chắn phải lưu ý để sử dụng chính xác.

Ví dụ với tính từ good, cùng các giới từ sau:

 • I am good at sports but not good enough to land an athletic scholarship.
 • The nurse was good to my mother = she took care of her and was nice, kind, and helpful.
 • I am good with animals = I get along with them and handle them well.
 • Swimming is good for your health.
 • That was good of you to come = you were begin nice and good to visit.
 • My little brother is good inside (his body) = even though you can’t see how he thinks and feels, he is good. Even if his behavior is bad.
 • The blueberry jam will be good on toast.

3. Sai lầm thường gặp về giới từ

 • Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó

Trước đó ta gặp:

worry about: lo lắng về

Lần sau gặp chữ: disscuss _____ (thảo luận về) thế là ta suy ra từ câu trên mà điền about vào, thế là sai.

 • Không nhận ra là giới từ thay đổi vì thấy cùng một danh từ

Trước đó ta gặp: in the morning

Thế là khi gặp : ___ a cold winter morning, thấy morning nên chọn ngay in => sai (đúng ra phải dùng on)

 • Bị tiếng Việt ảnh hưởng

Tiếng Việt nói: lịch sự với ai nên khi gặp: polite (lịch sự ) liền dùng ngay with (với) => sai (đúng ra phải dùng to)

4. Hình thức của giới từ trong tiếng Anh

 • Giới từ đơn (simple prepositions): Là giới từ có một chữ

in, at, on, for, from, to, under, over, with …

 • Giới từ đôi (double-prepositions): Là giới từ được tạo ra bằng cách hợp 2 giới từ đơn lại

into, onto, upon, without, within, underneath, throughout, from among …

 • Giới từ kép (compound prepositions): Là giới từ được tạo thành bằng tiếp đầu ngữ a hoặc be

About, among, across , amidst, above, against, Before, behind, beside, beyond, beneath, between, below…

 • Giới từ do phân từ (participle prepositions)

According to ( tùy theo), during (trong khoảng), owing to (do ở), pending (trong khi), saving = save = except (ngoại trừ), notwithstanding (mặc dù), past (hơn, qua), considering (xét theo) concerning/ regarding/ touching (về vấn đề, về), excepting = except (ngoại trừ)

 • Giới từ trá hình: Đây là nhóm giới từ được ẩn trong hình thức khác

At 7 o’clock (o’ = of): Lúc 7 giờ

Tham khảo thêm: Cạnh huyền là gì? Tính cạnh huyền trong tam giác vuông

Xem thêm:

 • Cấu trúc Not until, Only when – Cách dùng chi tiết có bài tập
 • Cấu trúc và cách dùng Enough to, Too to, So That, Such That – Tổng hợp đầy đủ nhất

5. Các dùng các giới từ phổ biến trong tiếng Anh

Nói đến giới từ trong tiếng Anh, có rất nhiều giới từ đa dạng với sắc thái, ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là những từ cơ bản cũng như được dùng nhiều nhất.

5.1. Giới từ “on”

“On” là 1 trong những giới từ cơ bản, phổ biến nhất. Nghĩa thông thường của từ này là ở trên. Nếu muốn diễn đạt vị trí của 1 chủ thể nằm trên chủ thể khác.

Chúng ta có thể dùng on để chỉ:

 • Các ngày trong tuần: on Monday, on Sunday, on Tuesday
 • Miêu tả đồ vật để trên bề mặt: on the table, on his face,…
 • Hoạt động trên một loại máy móc: on the TV, on the phone,..
 • Ngày cụ thể: on the 22nd of May,..
 • Trạng thái của một cái gì đó: on sale, on fire,..

Ví dụ: The cat is on the table (Con mèo nằm ở trên bàn)

5.2. Giới từ “in”

Bên cạnh “on”, người ta còn sử dụng giới từ “in” vô cùng phổ biến. Nghĩa cơ bản của từ này là ở trong.

Chúng ta có thể dùng in để chỉ:

 • Một khoảng thời gian cụ thể trong ngày, các mùa trong năm: in the morning, in the afternoon, in summer, in winter, in autumn…
 • Một địa điểm cụ thể: In Ho Chi Minh City, in the room,…
 • Hình dáng, kích thước, sắc màu: in the round, in white, in red, in blue,…
 • Miêu tả việc thực hiện một quá trình: In finance, in preparing for dinner,…
 • Xuất hiện trong một số cụm từ thông dụng như: believe in (tin tưởng), interested in (thú vị)

Ví dụ: The dog is in the house (con chó ở trong ngôi nhà)

5.3. Giới từ “at”

Chúng ta dùng giới từ “at” khi nói đến 1 nơi nào đó không cụ thể.

 • Dùng để chỉ một thời gian cụ thể: at 5am, at 10 pm,..
 • Dùng để chỉ một địa điểm: at the school, at the park,…
 • Dùng để cho địa chỉ email: at [email protected],..
 • Dùng để chỉ một hành động: good at, laugh at
 • I’m at home (Tôi đang ở nhà)

Lưu ý rằng, nếu muốn chỉ ngày, giờ hoặc khoảnh khắc nào đó, hay chỉ đơn thuần là mốc thời gian rất ngắn như at 5 o’clock, at that time,… thì giới từ này là chính xác nhất.

6. Một số giới từ thường dùng trong IELTS

Giới từVí dụ

7. Một số bài tập về giới từ trong tiếng Anh

Ieltscaptoc.com.vn xin chia sẻ một số dạng bài tập liên quan đến giới từ trong tiếng Anh thường gặp nhất. Bạn có thể tham khảo các bài tập bên dưới.

Bài tập

Dạng 1: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây.

 1. The price of electricity is goingup _____ July.
 2. I waited _____ 9 o’clock and then went home.
 3. They came to visit us _____ mybirthday.
 4. Did you have a good time _____Christmas.
 5. My cat is very fond _____ fish.

Dạng 2: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

 1. Elizabeth is fond ……….going to dances.

A. in

B. of

C. with

D. at

 1. He was put ………. prison.

A. to

Tham khảo thêm: Tăng trưởng kinh tế là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng

B. from

C. into

D. at

 1. I saw him ………. noon.

A. for

B.with

C.against

D. at

 1. She likes to go ………. apicnic.

A. for

B. on

C. for and on arecorrect

D. by

 1. She burst ………. tears.

A. out of

B.into

C. for

D. in

Đáp án

Dạng 1

Dạng 2

Hy vọng những kiến thức hữu ích về giới từ trong tiếng Anh sẽ giúp bạn hiểu rõ và biết cách vận dụng đúng nhất. Bạn có thể tham khảo thêm những bài học bổ ích của ieltscaptoc.com.vn để nâng cao hơn trình độ ngoại ngữ nhé.

Related Posts

Cấu Trúc và Cách Dùng Remove trong câu Tiếng Anh

Cấu Trúc và Cách Dùng Remove trong câu Tiếng Anh

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về remove là gì được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ chúng tôi

Nội thủy là gì? Chủ quyền quốc gia đối với vùng nội thủy?

Nội thủy là gì? Chủ quyền quốc gia đối với vùng nội thủy?

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về nội thủy là gì được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ chúng tôi

Proforma Invoice là gì – trong hồ sơ xnk?

Proforma Invoice là gì – trong hồ sơ xnk?

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về proforma invoice là gì đã được chúng tôi biên soạn

Favourite nghĩa là gì? – Dịch chuẩn, chính xác

Favourite nghĩa là gì? – Dịch chuẩn, chính xác

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về favorite nghĩa là gì đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi

Aspirin là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Hello Bacsi

Aspirin là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Hello Bacsi

Sau đây, bạn có thể tìm hiểu các thông tin cần biết về aspirin là thuốc gì được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ chúng tôi

Băng thông là gì? Cách khắc phục tình trạng bóp và trễ băng thông

Băng thông là gì? Cách khắc phục tình trạng bóp và trễ băng thông

Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp trong bài viết của ktktbp.edu.vn về băng thông là gì được người đọc quan tâm nhiều