Mine là gì? Phân biệt My và Mine – – Daful Bright Teachers

Bạn đọc có thể tham khảo những thông tin hữu ích về Mine là gì đã được chúng tôi biên soạn

My và Mine là gì? phân biệt my và mine trong tiếng anh. Bạn đừng quên còn có một số bài tập bên dưới giúp hiểu hơn về cách sử dụng của My và Mine nhé.

Hình ảnh minh họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại từ sở hữu của danh từ I.

Mine: của tôi

Ex: – That car is mine. (Chiếc xe kia của tôi).

-Trang is an new friend of mine. (Trang là một người bạn mới của tôi).

– I am going to Paris next week. When, I am here, I hope to visit a friend of mine. (Tôi sẽ đến Paris vào tuần tới. Khi đó, tôi ở đây, tôi hi vọng đến thăm một người bạn của tôi).

2. Vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thường có vị trí đứng sau chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau giới từ (cụm giới từ).

3. Cấu trúc của Mine.

Tham khảo thêm: Visa là gì? Thị thực là gì? Thủ tục xin visa theo quy định của pháp luật

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ Cấu trúc Mine mang nghĩa là một kho hiểu biết về người nào đó/ cái gì đó.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của tôi là một kho hiểu biết về lịch sử của gia đình chúng tôi).

4. Vai trò của Mine là một động từ.

Mine (v): khai (mỏ), đặt mìn, trúng mìn

➔ Mine với vai trò là một động từ được sử dụng trong lĩnh vực quân sự.

Ex: The cruiser was mined and sank in two minutes.

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn và chìm nghỉm trong 2 phút).

B. Phân biệt Mine và My.

– Mine là đại từ sử hữu của danh từ I. Còn My là tính từ sử hữu của danh từ I.

– Mine và My đều mang nghĩa là của tôi.

Ex: – This house is mine. (Ngôi nhà này là của tôi).

Tham khảo thêm: Take care là gì? Các cấu trúc liên quan đến take care – Tiếng Anh Tốt

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em yêu quý của anh).

– Trong câu, sau My là một danh từ. Còn Mine được coi như một danh từ nên không cần có một danh từ đứng sau.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vở viết của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vở viết kia là của tôi).

C. Một số bài tập để phân biệt Mine và My.

1. Minh’s car is very expensive. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ and yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so far this season. (Mine/My)

7. I am going to Ho Chi Minh City next week. When, I am here, I hope to visit a friend of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

Tham khảo thêm: CC là gì viết tắt của từ nào, ý nghĩa CC là gì đầy đủ nhất mọi lĩnh vực

9. _____ bicycle has disappeared. It must have been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated into a number of foreign languages. (Mine/My)

Đáp án:

1. Mine

2. Mine

3. mine

4. my

5. My

6. My

7. mine

8. my

9. My

10. My

Định Nghĩa –

Related Posts

Cặp tính trạng tương phản là:… – Hamchoi.vn

Cặp tính trạng tương phản là:… – Hamchoi.vn

Sau đây, bạn có thể tìm hiểu các thông tin cần biết về cặp tính trạng tương phản là gì đã được biên soạn bởi đội ngũ của chúng tôi

Edit là gì? Yêu cầu và cơ hội việc làm của editor chuyên nghiệp

Edit là gì? Yêu cầu và cơ hội việc làm của editor chuyên nghiệp

Dưới đây là bài viết cung cấp nội dung thông tin về edit là gì được quan tâm nhiều bởi người đọc

Hoang ốc là gì? Vì sao làm nhà phải xem hoang ốc nếu không

Hoang ốc là gì? Vì sao làm nhà phải xem hoang ốc nếu không

Mời các bạn đọc tham khảo và check thông tin về hoang ốc là gì được đội ngũ chúng tôi biên soạn hết sức kỹ lưỡng

CP là gì? Giải đáp ý nghĩa của CP trên facebook, game

CP là gì? Giải đáp ý nghĩa của CP trên facebook, game

Mời các bạn đọc tham khảo và check thông tin về cp là gì được quan tâm nhiều bởi người đọc

Chảy máu cam thường xuyên là bệnh gì, có nguy hiểm không?

Chảy máu cam thường xuyên là bệnh gì, có nguy hiểm không?

Sau đây, bạn có thể tìm hiểu các thông tin cần biết về chảy máu cam là bệnh gì đã được chúng tôi biên soạn

Chơi Some là gì? Sâm là gì?

Chơi Some là gì? Sâm là gì?

Mời các bạn đọc tham khảo và check thông tin về some là gì đã được chúng tôi biên soạn