Wiki

Khái niệm và vai trò của chức năng hoạch định? – Luật ACC

Dưới đây là bài viết cung cấp nội dung thông tin về Hoạch định là gì được người đọc quan tâm nhiều

Hoạch định ( Planning) là chức năng quản lý cơ bản, bao gồm việc quyết định trước, việc gì phải làm, khi nào hoàn thành, làm như thế nào và ai sẽ thực hiện. Đây là một quá trình trí tuệ xác định các mục tiêu của tổ chức và phát triển các quy trình hành động khác nhau, nhờ đó tổ chức có thể đạt được các mục tiêu đó. Nó phấn đấu chính xác, làm thế nào để đạt được một mục tiêu cụ thể. Mời bạn tham khảo bài viết sau để biết thêm chi tiết về: Khái niệm và vai trò của chức năng hoạch định?

Khái niệm và vai trò của chức năng hoạch định?

1/ Hoạch định là gì?

– Hoạch định ( Planning) là chức năng quản lý cơ bản, bao gồm việc quyết định trước, việc gì phải làm, khi nào hoàn thành, làm như thế nào và ai sẽ thực hiện. Đây là một quá trình trí tuệ xác định các mục tiêu của tổ chức và phát triển các quy trình hành động khác nhau, nhờ đó tổ chức có thể đạt được các mục tiêu đó. Nó phấn đấu chính xác, làm thế nào để đạt được một mục tiêu cụ thể.

– Hoạch định không gì khác ngoài suy nghĩ trước khi hành động diễn ra. Nó giúp chúng ta nhìn trước tương lai và quyết định trước cách đối phó với các tình huống mà chúng ta sẽ gặp phải trong tương lai. Nó liên quan đến tư duy logic và ra quyết định hợp lý. Hoạch định là quá trình phát triển các chiến lược nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh , được hỗ trợ bởi các mục tiêu, nhiệm vụ và thời hạn.

– Hoạch định được xây dựng dựa trên tầm nhìn xa, năng lực cơ bản để du hành thời gian của trí óc . Sự tiến hóa của tính trước, khả năng suy nghĩ trước, được coi là động lực chính trong quá trình tiến hóa của loài người. Hoạch định là đặc tính cơ bản của hành vi thông minh. Nó liên quan đến việc sử dụng logic và trí tưởng tượng để hình dung không chỉ một kết quả cuối cùng mong muốn mà còn các bước cần thiết để đạt được kết quả đó. Một khía cạnh quan trọng của hoạch định là mối quan hệ của nó với dự báo. Dự báo nhằm mục đích dự đoán tương lai sẽ như thế nào, trong khi lập kế hoạch hình dung tương lai sẽ như thế nào.

– Hoạch định là điều kiện tiên quyết của mọi chức năng quản lý, cho dù đó là tổ chức, biên chế, chỉ đạo hay kiểm soát. Tất cả các chức năng này phải được đặt trước bởi một hệ thống lập kế hoạch hiệu quả, nếu không những người liên quan đến việc thực hiện chúng sẽ khó thực hiện chúng một cách có hệ thống và hiệu quả, Lập kế hoạch cho phép cung cấp cho tương lai không chắc chắn. Lập kế hoạch là chức năng cơ bản nhất của quản lý.

– Tuy nhiên, trong khi kết hợp các thay đổi, cần luôn nhớ rằng sự thay đổi (như quyết định) trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực khác theo cách tương tự. Nói một cách khái quát, hoạch định là một cụm hoạt động chính trong quá trình quản lý và bao gồm việc hình thành các mục tiêu và các hành động cần thực hiện để đạt được chúng. Nó là một quá trình liên quan đến những gì phải được thực hiện và nó được thực hiện như thế nào. Trọng tâm của nó là đặt ra các mục đích và phương tiện.

Tham khảo thêm: Cổ tức là gì? Trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt lợi hơn? – Timo

Do đó, có hai khía cạnh thiết yếu của việc lập kế hoạch. Chỉ lựa chọn các mục tiêu và chỉ tiêu để đạt được, không phải là lập kế hoạch. Đó chỉ là một giai đoạn trong quá trình của anh ấy. Giai đoạn cần thiết khác liên quan đến việc lựa chọn hoặc thiết kế các kỹ thuật và thủ tục thích hợp sẽ là công cụ để đạt được các mục tiêu. Một cái không có cái kia không cung cấp một kế hoạch.

– Hoạch định được thực hiện theo các nguyên tắc đã được thiết lập là một phần cốt lõi của nhiều ngành nghề chuyên môn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như quản lý và kinh doanh . Một khi kế hoạch đã được xây dựng, có thể đo lường và đánh giá tiến độ , hiệu quả và hiệu lực . Khi hoàn cảnh thay đổi, các kế hoạch có thể cần phải được sửa đổi hoặc thậm chí bị từ bỏ.

2/ Vai trò của hoạch định

* Đặc điểm của hoạch định:

– Chức năng quản lý: Hoạch định là chức năng quản lý đầu tiên và quan trọng nhất cung cấp cơ sở cho các chức năng khác của quản lý, tức là tổ chức, biên chế, chỉ đạo và kiểm soát, khi chúng được thực hiện trong phạm vi ngoại vi của kế hoạch đã lập.

– Định hướng mục tiêu: Nó tập trung vào việc xác định các mục tiêu của tổ chức, xác định các phương thức hành động thay thế và quyết định hoạch định hành động thích hợp, sẽ được thực hiện để đạt được các mục tiêu.

– Tính lan tỏa: Tính lan tỏa theo nghĩa là nó có mặt ở tất cả các bộ phận và được yêu cầu ở tất cả các cấp của tổ chức. Mặc dù phạm vi hoạch định khác nhau ở các cấp và bộ phận khác nhau.

– Quy trình liên tục: Hoạch định được lập cho một thời hạn cụ thể, chẳng hạn như một tháng, quý, năm, v.v. Khi giai đoạn đó kết thúc, các kế hoạch mới sẽ được đưa ra, xem xét các yêu cầu và điều kiện hiện tại cũng như tương lai của tổ chức. Do đó, nó là một quá trình liên tục, vì các kế hoạch được đóng khung, thực hiện và theo sau bởi một kế hoạch khác.

– Quá trình trí tuệ: Nó là một bài tập tinh thần liên quan đến việc áp dụng trí óc, suy nghĩ, dự báo, tưởng tượng một cách thông minh và đổi mới, v.v.

Tham khảo thêm: Đầu Số 024 Là Mạng Gì, Ở Đâu? Xem Mã Vùng 63 Tỉnh Thành

– Tương lai: Trong quá trình hoạch định, sẽ nhìn trước tương lai. Nó bao gồm việc nhìn vào tương lai, phân tích và dự đoán nó để tổ chức có thể đối mặt với những thách thức trong tương lai một cách hiệu quả.

– Ra quyết định: Các quyết định được đưa ra liên quan đến việc lựa chọn các phương thức hành động thay thế có thể được thực hiện để đạt được mục tiêu. Phương án thay thế được chọn phải là tốt nhất trong số tất cả, với số lượng kết quả tiêu cực ít nhất và cao nhất là kết quả tích cực.

– Hoạch định liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch để hoàn thành chúng. Hoạt động này giúp các nhà quản lý phân tích điều kiện hiện tại để xác định các cách thức đạt được vị trí mong muốn trong tương lai. Đó là cả hai, nhu cầu của tổ chức và trách nhiệm của các nhà quản lý.

* Vai trò của hoạch định:

– Hoạch định giúp các nhà quản lý cải thiện hiệu suất trong tương lai, bằng cách thiết lập các mục tiêu và lựa chọn một quá trình hành động, vì lợi ích của tổ chức. Bên cạnh đó, hoạch định còn giảm thiểu rủi ro và sự không chắc chắn, bằng cách nhìn về tương lai.

– Hoạch định tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp các hoạt động. Do đó, giảm sự chồng chéo giữa các hoạt động và loại bỏ những công việc không hiệu quả. Hoạch định cho biết trước, những gì sẽ được thực hiện trong tương lai, vì vậy nó cung cấp định hướng cho hành động.

– Hoạch định phát hiện và xác định các cơ hội và mối đe dọa trong tương lai và đưa ra các tiêu chuẩn để kiểm soát. Nó so sánh hiệu suất thực tế với hiệu suất tiêu chuẩn và các nỗ lực được thực hiện để sửa lỗi giống nhau.

Tham khảo thêm: Viễn thị – nguyên nhân và cách điều trị – Bệnh Viện Mắt Sài Gòn

– Hoạch định có mặt ở tất cả các loại hình tổ chức, hộ gia đình, lĩnh vực, nền kinh tế, v.v. Bằng quá trình hoạch định, một tổ chức không chỉ có được những hiểu biết sâu sắc về tương lai mà còn giúp tổ chức định hình tương lai của mình. Khi hoạch định hiệu quả liên quan đến sự đơn giản của kế hoạch, tức là kế hoạch phải được trình bày rõ ràng và dễ hiểu vì nếu kế hoạch quá phức tạp sẽ tạo ra sự hỗn loạn giữa các thành viên trong tổ chức. Hơn nữa, kế hoạch phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của tổ chức.

– Trong khi thực hiện chức năng tổ chức, lãnh đạo cao nhất phải phát triển khái niệm về sự phân luồng quyền hạn phù hợp, trách nhiệm giữa cấp trên và cấp dưới và cả phạm vi phân quyền. Về nhân sự, lãnh đạo cao nhất phải xác định các chính sách và chương trình liên quan đến tuyển dụng, lựa chọn, bố trí, đào tạo, v.v. Chức năng chỉ đạo có thể được thực hiện một cách hiệu quả, nếu hệ thống truyền thông và động lực được hoạch định đúng cách. Việc thực hiện chức năng kiểm soát phần lớn phụ thuộc vào tính hiệu quả của việc lập kế hoạch. Việc thiết kế hệ thống điều khiển bắt đầu bằng việc hình thành các kế hoạch khác nhau.

– Hoạch định tập trung vào việc thiết lập và đạt được các mục tiêu của một tổ chức. Hoạch định là chức năng Quản lý đầu tiên được thực hiện trong quá trình quản lý. Nó chi phối sự tồn tại, phát triển và thịnh vượng của bất kỳ tổ chức nào trong môi trường cạnh tranh và luôn thay đổi. Chức năng lập kế hoạch được thực hiện bởi người quản lý ở mọi cấp quản lý. Nó là cần thiết để giải phóng tất cả các chức năng quản lý khác.

– Hoạch định là một chức năng chính của Quản lý. Nó quyết định trước, phải làm gì, làm như thế nào, làm khi nào và ai là người làm. Lập kế hoạch thu hẹp khoảng cách giữa ‘chúng ta đang ở đâu’ và ‘chúng ta muốn ở đâu.’ Lập kế hoạch là một quá trình đòi hỏi trí tuệ. Nó đòi hỏi sự xác định có ý thức về quá trình hành động và đưa ra các quyết định về mục đích, kiến ​​thức và các ước tính được cân nhắc. Hoạch định là việc xác định các quy trình hành động để đạt được kết quả mong muốn. Nó liên quan đến việc dự đoán các sự kiện trong tương lai và lựa chọn cách hành động tốt nhất. Như vậy, đó là một quá trình suy nghĩ trước khi làm. Có thể nói rằng hoạch định là một nỗ lực có hệ thống để quyết định một lộ trình hành động cụ thể cho tương lai. Nó dẫn đến việc xác định các mục tiêu của hoạt động nhóm và các bước cần thiết để đạt được chúng.

* Các hình thức hoạch định: có những hình thức hoạch định chính như sau:

– Hoạch định chiến lược: hoạch định chiến lược được hiểu là quá trình đưa ra những ý tưởng, những công việc cụ thể cần phải làm trong thời gian sắp tới. Hoạch định chiến lược mang tính chiến lược lâu dài, từ những khâu như nghiên cứu, lên ý tưởng, đánh giá tác động của môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, yếu tố con người…

– Hoạch định tác nghiệp: hoạch định tác nghiệp được hiểu là quá trình đưa ra để thực hiện những công việc cụ thể áp dụng trong những tình huống cụ thể. Khác với hoạch định chiến lược thì hoạch định tác nghiệp được thực hiện trong thời gian ngắn, trong một tương lai gần.

Trên đây là một số thông tin về Nghị định 110/2005/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp – Công ty Luật ACC, mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Related Articles

Back to top button