Đào Tạo Ngành Điều Dưỡng – Trung Cấp Kinh tế Kỹ Thuật Bình Phước.

Ngành đào tạo:                       ĐIỀU DƯỠNG Trình độ đào tạo:                    Trung cấp chuyên nghiệp Thời gian đào tạo:                   2 năm (24 tháng) Đối tượng

Read more
error: Content is protected !!