Trường Trung Cấp Đông Nam Á Bình Phước

Trường Trung Cấp Đông Nam Á Bình Phước – KCN Đồng Xoài I, Quốc lộ 14, Tân Thành, TP Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước với nhiệm vụ chính là đào tạo hệ TCCN chính qui với các ngành nghề:

Ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức & thời gian tuyển sinh
Trung cấp Sơ cấp
Điều dưỡng trung cấp 40 Xét tuyển xem TẠI ĐÂY
Y sĩ đa khoa 40
Dược sĩ trung cấp 50
Trường Trung Cấp Đông Nam Á Bình Phước
Trường Trung Cấp Đông Nam Á Bình Phước
Ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức & thời gian tuyển sinh
Trung cấp Sơ cấp
Kỹ thuật dược 60 60 Xét tuyển xem TẠI ĐÂY
Lập trình máy tính 100 100
Kế toán doanh nghiệp 100 100
Trường Trung Cấp Đông Nam Á Bình Phước
Trường Trung Cấp Đông Nam Á Bình Phước
Ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức & thời gian tuyển sinh
Trung cấp Sơ cấp
Chế biến và bảo quản thủy sản 60  

Xét tuyển xem TẠI ĐÂY

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 60
Quản lý đất đai 30 Xét tuyển xem TẠI ĐÂY
Kế toán hành chính sự nghiệp 30 Xét tuyển xem TẠI ĐÂY
Chế biến và bảo quản thủy sản 50 Xét tuyển xem TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!