[Quảng Ngãi] Mở Lớp Trung Cấp Xử Lý Dữ Liệu Tại Quảng Ngãi.

Tên nghề:                     XỬ LÝ DỮ LIỆU

Mã nghề:                      40480203

Trình độ đào tạo:         Trung cấp

Thời gian đào tạo:        2 năm

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Bằng cấp:                     Bằng tốt nghiệp Trung cấp

[Bình Phước] Học Trung Cấp Báo Chí Tại Bình Phước

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

+ Hiểu được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số tổ chức, loại hình doanh nghiệp;

+ Hiểu rõ về nguyên tắc hoạt động của máy tính, mạng máy tính và một số thiết bị ngoại vi thông dụng khác phục vụ quá trình xử lý dữ liệu;

+ Hiểu rõ cấu trúc của một số loại dữ liệu cơ bản, cách thu thập, thiết kế và lưu trữ các loại dữ liệu đó;

+ Biết về quy trình xử lý một số loại dữ liệu cơ bản;

+ Hiểu về một số phần mềm hệ thống, phần mềm xử lý dữ liệu phổ biến;

+ Biết một số ngôn ngữ lập trình xử lý dữ liệu thông dụng;

+ Biết về các lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình xử lý dữ liệu.

– Kỹ năng:

+ Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh;

+ Cài đặt – bảo trì máy tính;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

+ Thực hiện triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu dựa trên hướng dẫn thiết kế của các chuyên gia;

+ Thực hiện chuẩn xác các thao tác công nghệ cơ bản về xử lý dữ liệu dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các chuyên gia;

+ Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật các thiết bị sử dụng trong một hệ thống xử lý dữ liệu;

+ Sử dụng thành thạo một số mô đun  phần mềm xử lý dữ liệu;

+ Phát hiện sự cố về lỗi phần mềm và báo chỉnh sửa chữa lỗi kịp thời;

+ Vận hành quy trình an toàn-bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu – phục hồi dữ liệu.

  1. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức :

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng- An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

  1. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu về xử lý dữ liệu (điều tra, thống kê, môi trường…). Cụ thể:

+ Trực tiếp tham gia xử lý dữ liệu tại các đơn vị;

+ Kỹ thuật viên xử lý dữ liệu.

 [Bình Phước] Học Trung Cấp Văn ThÆ° LÆ°u Trữ Tại Bình Phước

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

I Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng- An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ (Anh văn)
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Tin học văn phòng 7 Cơ sở dữ liệu
2 Bảng tính Excel 8 Bảo trì máy tính
3 Cấu trúc máy tính 9 Thiết bị ngoại vi
4 Mạng máy tính 10 Internet
5 Lập trình cơ bản 11 Kỹ năng làm việc nhóm
6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 12 Toán ứng dụng
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
1 Tiếng Anh chuyên ngành 6 Xử lý dữ liệu ảnh
2 Hệ điều hành Windows Server 7 Xử lý dữ liệu audio
3 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 8 Xử lý dữ liệu video
4 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 9 Thực tập tốt nghiệp
5 Lập trình Windows 1 (VB.NET)
III Các môn học,  mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 Ngôn ngữ Visual Foxpro 12 Công nghệ mã nguồn mở
2 An toàn bảo mật thông tin 13 Thiết kế ứng dụng với ASP.NET
3 Excel  nâng cao 14 Cơ sở dữ liệu  phân tán
4 Quản lý thiết bị lưu trữ 15 Xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán
5 Hệ thống thông tin quản lý 16 Oracle 1
6 Quản lý và khai thác kho dữ liệu 17 Oracle 2
7 Phân tích thống kê dữ liệu với SPSS 18 Phân tích thống kê dữ liệu với STATA
8 Thiết kế báo cáo với Crystal Report 19 Phân tích thống kê dữ liệu với SAS
9 Lập trình Windows 2 (ADO.NET) 20 Xử lý dữ liệu với Matlab
10 Thiết kế và quản trị WEB 21 Xử lý số liệu với Maple
11 Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao

THI TỐT NGHIỆP

TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết

Vấn đáp

 

 Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút/học sinh)

2 Văn hóa THPT đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở  Viết, trắc nghiệm Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo
3 Kiến thức, kỹ năng nghề:

– Lý thuyết nghề

 

 

 

 

– Thực hành nghề

– Mô đun tốt nghiệp ( tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)

 

Viết

Trắc nghiệm

Vấn đáp

 

 

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

 

Không quá 180 phút

Không quá 90 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút/học sinh)

Không quá 24 giờ

Không quá 24 giờ

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Đ/c: KCN Đồng Xoài I, QL.14, Xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0966.33.55.00

Email: binhphuoc.ktktbp@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/trungcapbinhphuoc/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/zBJruECWFoSWh6Ht1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!