Khai Giảng Lớp An Toàn Lao Động Nhóm 1 Trên Toàn Quốc.

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh Lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016, Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1 cho các các đối tượng sau:

– Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, (tức Giám đốc ban quản lý dự án xây dựng, giám đốc doanh nghiệp thầu khoán xây dựng, giám đốc doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện lắp ghép; Trưởng phòng, ban, chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp xây dựng (chủ nhiệm dự án xây lắp, trưởng phòng kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương).

– Cấp phó của người đứng đầu nêu trên, và được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Với nội dung huấn luyện thiết thực và khả năng ứng dụng cao, đối tượng lao động thuộc nhóm 1được các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, về sinh lao động hệ thống các kiến thức trong chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, học viên được cung cấp các nghiệp vụ trong quá trình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đó là:

  • Cách thức lựa chọn nhân sự, cách thức tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở, địa phương hoặc nhà máy mà mình đứng đầu.
  • Bên cạnh đó, khóa huấn luyện còn đề xuất các kỹ năng, biện pháp để học viên phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  • Cung cấp kiến thức cơ bản để người lao động nhận thức được các yếu tố nguy hiểm, có hại, đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nguy cơ gây mất an toàn và cải thiện điều kiện lao động cũng như nâng cao việc thực hiện văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1 do Trung tâm cấp có giá trị trên toàn quốc. Với lịch học phù hợp và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, học viên tham gia khóa học có cơ hội tích lũy những kỹ năng cần thiết, có biện pháp ứng phó kịp thời trên thực tế. Đồng thời, khóa học còn là nơi học viên trao đổi những thông tin, kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn lao động tại địa phượng hoặc cơ sở mà mình trực tiếp quản lý.

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Đ/c: KCN Đồng Xoài I, QL.14, Xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0966.33.55.00

Email: binhphuoc.ktktbp@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/trungcapbinhphuoc/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/zBJruECWFoSWh6Ht1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!