Đào Tạo Trung Cấp Bảo Hộ Lao Động – Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước.

Tên nghề:        BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Trình độ đào tạo: Trung Cấp Chuyên Nghiệp.

Thời gian khoá học: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp.

 TRUONG KINH TE BINH PHUOC

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức: 

+ Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh có thể  hiểu những giao tiếp đơn giản về bằng tiếng Anh;

+ Có kiến thức phần mềm tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua sách vở, Internet và sử dụng khi cần trong công việc như huấn luyện hoặc thuyết trình;

+ Có kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động;

+ Nắm được đặc tính kỹ thuật, qui trình công nghệ, nguyên lý làm việc của một số máy, thiết bị, công nghệ trong sản xuất;

+ Có kiến thức về tâm lý con người và nắm được phương pháp vận động theo hướng thích hợp;

+ Có kiến thức về các nguyên lý écgônômi;

+ Có kiến thức về những kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cơ bản;

+ Có kiến thức về sơ cấp cứu, tổ chức xử lý các tình huống khẩn cấp như tai nạn, sự cố;

+ Có kiến thức về các tác hại nghề nghiệp, điều kiện lao động;

+ Có kiến thức về tổ chức  và quản lý sản xuất nói chung và quản lý về an toàn – vệ sinh lao động nói riêng.

– Kỹ năng:

+ Đọc được những chỉ dẫn bằng tiếng anh đơn giản  trên máy, thiết bị và tài liệu hướng dẫn sử dụng máy, thiết bị;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng  (word, excel, powerpoint) và Internet  trong công việc văn phòng;

+ Áp dụng đúng các qui định của pháp luật an toàn – vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn quy chuẩn;

+ Lập được kế hoạch bảo hộ lao động, các báo cáo về bảo hộ lao động;

+ Hướng dẫn được người lao động những thao tác đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động;

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác an toàn – vệ sinh lao động tại doanh nghiệp;

+ Đánh giá được mức độ hợp lý trong bố trí mặt bằng nơi sản xuất, vị trí làm việc và mức độ rủi ro ở nơi làm việc;

+ Phát hiện được các bất hợp lý trong hành trình thao tác sản phẩm, đề xuất các cải thiện;

+ Thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cơ bản và hướng dẫn lao động khác;

+ Lập được phương án xử lý tình huống khẩn cấp, tổ chức diễn tập và xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra;

+ Tổ chức các cuộc họp về an toàn – vệ sinh lao động;

+ Xây dựng được nội qui, qui chế, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động nơi làm việc;

+ Biết tổ chức, vận động người lao động  thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

 – Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Hiểu được về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn  hợp lý.

– Thể chất và quốc phòng:

+ Nắm vững và biết cách vận dụng các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;

+ Xây dựng được lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, có những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa;

+ Nắm vững một số kiến thức về kỹ năng quân sự cơ bản làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc;

+ Có sức khoẻ để thực hiện được các công việc của nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất thi công trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng đạt trình độ kỹ thuật, đảm bảo chất lư­ợng.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có trình độ cao đẳng nghề Bảo hộ lao động có thể tìm kiếm vị trí  làm việc sau:

– Cán bộ bảo hộ lao động  tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động hoặc tại các bộ phận kỹ thuật hoặc tại các phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

– Cán bộ giám sát an toàn hiện trường;

– Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành  huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động hoặc các tổ chức có cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng – An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Toán cao cấp 7 Sức bền vật liệu
2 Vật lý đại cương 8 Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất
3 Hình học họa hình 9 Hoá đại cương
4 Vẽ kỹ thuật 10 Kỹ thuật nhiệt
5 Kỹ thuật điện 11 Kỹ thuật điện tử
6 Cơ kỹ thuật 12 Tâm lý học đại cương
Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
1 Hệ thống pháp luật Bảo hộ lao động 11 Kỹ thuật hòng chống cháy nổ
2 Điều kiện lao động 12 Kỹ thuật An toàn cơ khí
3 Ecgônômi 13 Kỹ thuật xử lý môi trường
4 Sơ cấp cứu 14 An toàn hoá chất
5 Kỹ thuật xử lý ồn, rung 15 An toàn bức xạ
6 Kỹ thuật thông gió 16 An toàn trong xây dựng
7 Kỹ thuật chiếu sáng 17 Quản lý an toàn – vệ sinh lao động
8 Phương tiện bảo vệ cá nhân 18 Điều tra tai nạn lao động, sự cố
9 Tín hiệu, biển báo 19 Thanh tra, kiểm tra An toàn – vệ sinh lao động
10 Kỹ thuật an toàn điện 20 Thực tập tốt nghiệp
Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 An toàn thiết bị áp lực 10 An toàn các phương tiện vận chuyển đường ray
2 An toàn khai thác mỏ hầm lò 11 An toàn các công trình dầu khí
3 An toàn khai thác mỏ lộ thiên 12 An toàn các máy chế biến gỗ
4 An toàn thiết bị nâng 13 An toàn các động cơ động lực
5 An toàn phương tiện nổ 14 An toàn Hệ thống thuỷ lực – khí nén
6 An toàn hàng hải 15 An toàn thiết bị, hệ thống lạnh
7 An toàn máy nông nghiệp 16 An toàn trong chế biến các sản  phẩm dầu khí
8 An toàn máy ngành dệt 17 An toàn trong  cung cấp khí đốt, hơi nước nóng
9 An toàn các phương tiện vận tải bánh lốp    

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHÁC:

01- Sư phạm Mầm non (TBTS riêng theo điều kiện quy định của Bộ GD&ĐT)

02- Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

03- Điện Công nghiệp và Dân dụng

04- Marketing

05- Tin học ứng dụng

06- CNKT Chế biến và bảo quản thực phẩm

07- Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn

08- Quản lý Doanh nghiệp

09- Kinh doanh xuất nhập khẩu

10- Luật (Dịch Vụ Pháp Lý)

11- Hướng dẫn du lịch

12- Kế toán Doanh nghiệp

13- Điện Lạnh

14- Kiểm toán (Kế toán kiểm toán)

15- Tài chính ngân hàng

16- Và nhiều ngành khác…

[Bình Phước] Học Trung Cấp Hành Chính Văn Phòng Tại Bình Phước

 HÌNH THỨC TUYỂN SINH – THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên đủ điều kiện để nhập học ngay.

– Tốt nghiệp THCS, học dang dở lớp 10,11,12- Học từ 1,5 năm – 2 năm (4 học kỳ)

– Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT- Học từ 1 năm – 1,5 năm (3 học kỳ)

– Tốt nghiệp ĐH-CĐ-TC- Học 1 năm (3 học kỳ)

– Riêng ngành Sư phạm Mầm non: Tốt nghiệp THCS và học dang dở lớp 10-11-12  học từ 3 năm – 3,5 năm (7 học kỳ); Tốt nghiệp THPT, THBT: Học 2 năm (4 học kỳ); Học Văn bằng 2 học 1 năm (3 học kỳ).

– Học sinh có thể chọn buổi học theo điều kiện của bản thân: Học buổi sáng; Hoặc học các buổi tối trong tuần; Hoặc học vào tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

 CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI HỌC SINH

– Giảm học phí cho đối tượng thuộc KV1, Công nhân và Bộ đội xuất ngũ.

– Học sinh tốt nghiệp THCS được miễn học 100% học phí.

– Nhà trường có chỗ ở nội trú cho Học sinh tại cơ sở 1 (Quận Gò Vấp)

– Học sinh theo học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo đúng luật định.

– Học sinh được hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng 18.000.000đ/năm.

– Học sinh được giới thiệu việc làm trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp.

 BẰNG CẤP VÀ CƠ HỘI LIÊN THÔNG

– Được cấp bằng Trung cấp hệ chính quy và được cấp bằng THPT (nếu đăng ký học văn hóa phổ thông tại trường).

– Được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học ngay sau khi tốt nghiệp tại trường.

 THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ KHAI GIẢNG

1.Thời gian phát và nhận hồ sơ xét tuyển:

– Nhận hồ sơ xét tuyển từ 7h00 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần;

– Học sinh ở xa vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến trường và nhập học ngay trong ngày.

2.Thời gian khai giảng mở lớp:

– Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển xong có thể làm thủ tục nhập học ngay trong ngày, nhà trường mở lớp liên tục hàng tháng.

 HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1) Phiếu đăng ký (tải tại website: http://ktktbp.edu.vn trường hoặc nhận tại các Văn Phòng tuyển sinh Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn)

2) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (có chứng thực).

3) Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực).

4) Bản sao học bạ THCS hoặc THPT (có chứng thực).

5) Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

6) 02 hình 2×3 (Chụp không quá 6 tháng) ghi họ tên và năm sinh ở mặt sau ảnh.

7) Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp).

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Đ/c: KCN Đồng Xoài I, QL.14, Xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0966.33.55.00

Email: binhphuoc.ktktbp@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/trungcapbinhphuoc/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/zBJruECWFoSWh6Ht1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!