Đào Tạo Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp – Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Phước.

Trình độ đào tạo                        : Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo              : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mã ngành                      :

Đối tượng tuyển sinh     : Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo          : 2 năm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TRUONG KINH TE BINH PHUOC

Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo người học trở thành nhân viên tài chính, kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc, có sức khoẻ để có khả năng tìm việc làm, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Nội dung khoá học bao gồm các nội dung cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán và các kiến thức bổ trợ về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng-an ninh. Chương trình đảm bảo tính liên thông với bậc học cao hơn.

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp ở vị trí nhân viên tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

  1. Về kiến thức

– Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản về kinh tế, pháp luật, tài chính, kế toán.

– Hiểu và trình bày được các nghiệp vụ chuyên môn về tài chính doanh nghiệp theo yêu cầu công việc.

– Mô tả được quy trình kế toán tài chính của doanh nghiệp và hiểu rõ các bước lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp.

  1. Về kỹ năng

– Lập, theo dõi và quản lý được kế hoạch vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

– Thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu về tình hình tài chính doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.

– Vận dụng giải quyết các nghiệp vụ cơ bản về tài chính, kế toán, thanh toán và nghiệp vụ tín dụng phát sinh trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

– Vận dụng được các kiến thức về khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin học để tiếp thu kiến thức chuyên môn.

  1. Về thái độ

Có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao trong quá trình làm việc.

 Khung chương trình đào tạo

  1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo
TT Nội dung Số đơn vị học trình (ĐVHT)
1 Các học phần chung 22
2 Các học phần cơ sở 28
3 Các học phần chuyên môn 29
4 Thực tập nghề nghiệp 11
5 Thực tập tốt nghiệp 7
  Tổng khối lượng chương trình 97
  1. Các học phần của chương trình và thời lượng
 

TT

 

Tên học phần

Số tiết Số ĐVHT
Tổng

 

Lý thuyết Thực hành,

thực tập

I Các học phần chung 420 22 18 4
Các học phần bắt buộc 390 20 16 4
1 Giáo dục chính trị 75 5 5  
2 Pháp luật 30 2 2  
3 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 75 3 2 1
4 Giáo dục thể chất 60 2 1 1
5 Ngoại ngữ 90 5 4 1
6 Tin học 60 3 2 1
Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 30 2 2  
7 Khởi tạo doanh nghiệp 30 2 2  
8 Kỹ năng giao tiếp 30 2 2  
9 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 30 2 2  
II Các học phần cơ sở 465 28 25 3
Các học phần bắt buộc 420 25 22 3
10 Kinh tế chính trị 45 3 3  
11 Kinh tế vi mô 60 4 4  
12 Marketing căn bản 45 3 3  
13 Nguyên lý thống kê 45 2 1 1
14 Luật kinh tế 45 3 3  
15 Nguyên lý kế toán 60 3 2 1
16 Tài chính-Tiền tệ 75 5 5  
17 Soạn thảo văn bản 45 2 1 1
Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 45 3 3  
18 Quản trị học 45 3 3  
19 Tài chính quốc tế 45 3 3  
20 Kinh tế quốc tế 45 3 3  
III Các học phần chuyên môn 540 29 22 7
Các học phần bắt buộc 495 27 21 6
21 Tài chính doanh nghiệp 1 75 4 3 1
22 Kế toán tài chính doanh nghiệp1 75 4 3 1
23 Thuế 45 3 3  
24 Thống kê doanh nghiệp 45 2 1 1
25 Tài chính doanh nghiệp 2 75 4 3 1
26 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 75 4 3 1
27 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 45 3 3  
28 Phân tích tài chính doanh nghiệp 60 3 2 1
Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 45 2 1 1
29 Bảo hiểm 45 2 1 1
30 Thị trường chứng khoán 45 2 1 1
31 Thẩm định dự án đầu tư 45 2 1 1
IV Thực tập nghề nghiệp 495 giờ 11   11
32 Thực tập nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp 360 giờ 8   8
33 Thực tập nghiệp vụ kế toán tài chính doanh nghiệp 135 giờ 3   3
V Thực tập tốt nghiệp 315 giờ 7   7
Tổng cộng   97 65 32

Nội dung thi tốt nghiệp

TT Nội dung
1 Chính trị:

– Học phần Giáo dục chính trị

2 Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):

– Tài chính-Tiền tệ

– Nguyên lý kế toán

3 Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):

– Tài chính doanh nghiệp 1 và 2

– Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 và 2

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHÁC:

01- Sư phạm Mầm non (TBTS riêng theo điều kiện quy định của Bộ GD&ĐT)

02- Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

03- Điện Công nghiệp và Dân dụng

04- Marketing

05- Tin học ứng dụng

06- CNKT Chế biến và bảo quản thực phẩm

07- Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn

08- Quản lý Doanh nghiệp

09- Kinh doanh xuất nhập khẩu

10- Luật (Dịch Vụ Pháp Lý)

11- Hướng dẫn du lịch

12- Kế toán Doanh nghiệp

13- Điện Lạnh

14- Kiểm toán (Kế toán kiểm toán)

15- Tài chính ngân hàng

16- Và nhiều ngành khác…

[Bình Phước] Học Trung Cấp Hành Chính Văn Phòng Tại Bình Phước

 HÌNH THỨC TUYỂN SINH – THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên đủ điều kiện để nhập học ngay.

– Tốt nghiệp THCS, học dang dở lớp 10,11,12- Học từ 1,5 năm – 2 năm (4 học kỳ)

– Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT- Học từ 1 năm – 1,5 năm (3 học kỳ)

– Tốt nghiệp ĐH-CĐ-TC- Học 1 năm (3 học kỳ)

– Riêng ngành Sư phạm Mầm non: Tốt nghiệp THCS và học dang dở lớp 10-11-12  học từ 3 năm – 3,5 năm (7 học kỳ); Tốt nghiệp THPT, THBT: Học 2 năm (4 học kỳ); Học Văn bằng 2 học 1 năm (3 học kỳ).

– Học sinh có thể chọn buổi học theo điều kiện của bản thân: Học buổi sáng; Hoặc học các buổi tối trong tuần; Hoặc học vào tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

 CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI HỌC SINH

– Giảm học phí cho đối tượng thuộc KV1, Công nhân và Bộ đội xuất ngũ.

– Học sinh tốt nghiệp THCS được miễn học 100% học phí.

– Nhà trường có chỗ ở nội trú cho Học sinh tại cơ sở 1 (Quận Gò Vấp)

– Học sinh theo học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo đúng luật định.

– Học sinh được hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng 18.000.000đ/năm.

– Học sinh được giới thiệu việc làm trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp.

 BẰNG CẤP VÀ CƠ HỘI LIÊN THÔNG

– Được cấp bằng Trung cấp hệ chính quy và được cấp bằng THPT (nếu đăng ký học văn hóa phổ thông tại trường).

– Được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học ngay sau khi tốt nghiệp tại trường.

 THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ KHAI GIẢNG

1.Thời gian phát và nhận hồ sơ xét tuyển:

– Nhận hồ sơ xét tuyển từ 7h00 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần;

– Học sinh ở xa vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến trường và nhập học ngay trong ngày.

2.Thời gian khai giảng mở lớp:

– Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển xong có thể làm thủ tục nhập học ngay trong ngày, nhà trường mở lớp liên tục hàng tháng.

 HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1) Phiếu đăng ký (tải tại website: http://ktktbp.edu.vn trường hoặc nhận tại các Văn Phòng tuyển sinh Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn)

2) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (có chứng thực).

3) Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực).

4) Bản sao học bạ THCS hoặc THPT (có chứng thực).

5) Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

6) 02 hình 2×3 (Chụp không quá 6 tháng) ghi họ tên và năm sinh ở mặt sau ảnh.

7) Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp).

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Đ/c: KCN Đồng Xoài I, QL.14, Xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0966.33.55.00

Email: binhphuoc.ktktbp@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/trungcapbinhphuoc/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/zBJruECWFoSWh6Ht1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!