Đào Tạo Ngành Bảo Vệ Môi Trường Biển Tại Bình Phước.

Tên nghề:        BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Trình độ đào tạo: Trung Cấp

Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối t­ượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tư­ơng đ­ương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung Cấp Chuyên Nghiệp.

TRUONG KINH TE BINH PHUOC

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

– Kiến thức.

+ Trang bị cho ng­ời học kiến thức chuyên môn về hóa học môi tr­ường, vi sinh môi trường, các kỹ thuật phân tích chỉ tiêu môi trư­ờng, quan trắc, đánh giá các nguồn nước thải, khai thác các hệ thống xử lý nước thải, chế tạo hệ thống thiết bị xử lý ô nhiễm quy mô nhỏ, quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên biển bền vững;

+ Trang bị cho ng­ười học các kiến thức liên quan đến nghề bảo vệ môi tr­ường biển nh­ư: Các kiến thức cơ bản về Chính trị, Pháp luật, Quốc phòng; Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như ngoại ngữ, tin học.

+ Trang bị cho ng­ời học các kiến thức cơ bản về quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, giá trị của việc bảo vệ khu bảo tồn, quản lý môi tr­ường biển dựa vào cộng đồng.

– Kỹ năng:

+ Trang bị cho ngư­ời học có đư­ợc các kỹ năng nghề nghiệp trong việc vận hành, duy tu bảo dưỡng các thiết bị xử lý ô nhiễm, kỹ năng sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm, kỹ năng xử lý số liệu kiểm định;

+ Ngư­ời học có kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc môi trư­ờng, khai thác thiết bị xử lý ô nhiễm, kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền, vận động cộng đồng trong bảo vệ môi trư­ờng biển;

+ Ng­ười học có kỹ năng trồng rừng ngập mặn, phân biệt và thu nhặt các sinh vật gây hại cho khu bảo tồn;

+ Ngư­ời học có đ­ược khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề. Ng­ười học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

– Chính trị, đạo đức.

+ Hiểu biết cơ bản về đ­ường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu n­ước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của ng­ười công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa ph­ương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

– Thể chất, quốc phòng.

+ Trang bị cho ng­ười học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng c­ờng và bảo vệ sức khoẻ.

+ Giáo dục cho ng­ười học lòng yêu n­ước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực l­ượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

+ Trang bị cho ng­ời học một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để học viên thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trư­ờng, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lư­ợng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm :

Sau khi học xong ch­ương trình ng­ời học có thể đảm đư­ơng đ­ược các vị trí trư­ởng ca, cán bộ kỹ thuật trạm, trại, tổ xử lý ô nhiễm môi tr­ường trong các nhà máy công nghiệp, cơ sở chế biến thủy hải sản, cán bộ phòng thí nghiệm chuyên ngành cho các Trung tâm, Viện nghiên cứu liên quan đến môi trường biển, cán bộ tại các khu bảo tồn biển, các tổ chức môi trư­ờng, cán bộ môi trường cho các khu du lịch có liên quan đến biển, đảo tùy theo khả năng cá nhân, l­ượng kiến thức đư­ợc đào tạo và yêu cầu của công việc.

[Bình Phước] Học Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ Tại Bình Phước

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục Quốc phòng-An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Môi tr­ường học cơ bản 5 Hóa học môi tr­ường
2 Luật và chính sách bảo vệ môi tr­ường 6 Vi sinh môi tr­ường
3 Quản lý tài nguyên biển 7 Toán ứng dụng
4 Tin học ứng dụng trong môi tr­ường biển 8 An toàn lao động trong bảo vệ môi trường
Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
1 Ngoại ngữ chuyên ngành 9 Quan trắc và đánh giá n­ước ngọt
2 Công nghệ và thiết bị môi tr­ường 10 Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n­ước thải sản xuất công nghiệp
3 Đánh giá tác động môi tr­ường biển và rủi ro 11 Xử lý n­ước thải nuôi trồng thủy sản
4 Quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản 12 Xử lý ô nhiễm môi trư­ờng n­ước cảng biển
5 Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu môi tr­ường 13 Bảo vệ môi tr­ường khu bảo tồn biển
6 Kỹ thuật quan trắc môi tr­ường 14 Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n­ước thải chế biến thủy sản
7 Quan trắc và đánh giá n­ước thải 15 Thực tập chuyên ngành tại cơ sở
8 Quan trắc và đánh giá n­ước  ven bờ và Trầm tích đáy biển    
Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 Đa dạng sinh học biển 8 Chỉ thị sinh học môi tr­ường
2 Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm 9 Xử lý rác thải sinh hoạt trên đảo
3 Quản lý đới bờ 10 Xử lý chất thải du lịch biển đảo
4 Quản lý môi trư­ờng biển dựa vào cộng đồng 11 Kỹ thuật lặn biển
5 Kỹ thuật hàng hải trong bảo vệ môi tr­ường 12 Chế tạo hệ thống xử lý nước cấp quy mô nhỏ
6 Quản lý trồng và khai thác rong biển 13 Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n­ước thải sinh hoạt
7 Vẽ kỹ thuật    

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHÁC:

01- Sư phạm Mầm non (TBTS riêng theo điều kiện quy định của Bộ GD&ĐT)

02- Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

03- Điện Công nghiệp và Dân dụng

04- Marketing

05- Tin học ứng dụng

06- CNKT Chế biến và bảo quản thực phẩm

07- Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn

08- Quản lý Doanh nghiệp

09- Kinh doanh xuất nhập khẩu

10- Luật (Dịch Vụ Pháp Lý)

11- Hướng dẫn du lịch

12- Kế toán Doanh nghiệp

13- Điện Lạnh

14- Kiểm toán (Kế toán kiểm toán)

15- Tài chính ngân hàng

16- Và nhiều ngành khác…

[Bình Phước] Học Trung Cấp Hành Chính Văn Phòng Tại Bình Phước

 HÌNH THỨC TUYỂN SINH – THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên đủ điều kiện để nhập học ngay.

– Tốt nghiệp THCS, học dang dở lớp 10,11,12- Học từ 1,5 năm – 2 năm (4 học kỳ)

– Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT- Học từ 1 năm – 1,5 năm (3 học kỳ)

– Tốt nghiệp ĐH-CĐ-TC- Học 1 năm (3 học kỳ)

– Riêng ngành Sư phạm Mầm non: Tốt nghiệp THCS và học dang dở lớp 10-11-12  học từ 3 năm – 3,5 năm (7 học kỳ); Tốt nghiệp THPT, THBT: Học 2 năm (4 học kỳ); Học Văn bằng 2 học 1 năm (3 học kỳ).

– Học sinh có thể chọn buổi học theo điều kiện của bản thân: Học buổi sáng; Hoặc học các buổi tối trong tuần; Hoặc học vào tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

 CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI HỌC SINH

– Giảm học phí cho đối tượng thuộc KV1, Công nhân và Bộ đội xuất ngũ.

– Học sinh tốt nghiệp THCS được miễn học 100% học phí.

– Nhà trường có chỗ ở nội trú cho Học sinh tại cơ sở 1 (Quận Gò Vấp)

– Học sinh theo học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo đúng luật định.

– Học sinh được hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng 18.000.000đ/năm.

– Học sinh được giới thiệu việc làm trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp.

 BẰNG CẤP VÀ CƠ HỘI LIÊN THÔNG

– Được cấp bằng Trung cấp hệ chính quy và được cấp bằng THPT (nếu đăng ký học văn hóa phổ thông tại trường).

– Được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học ngay sau khi tốt nghiệp tại trường.

 THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ KHAI GIẢNG

1.Thời gian phát và nhận hồ sơ xét tuyển:

– Nhận hồ sơ xét tuyển từ 7h00 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần;

– Học sinh ở xa vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến trường và nhập học ngay trong ngày.

2.Thời gian khai giảng mở lớp:

– Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển xong có thể làm thủ tục nhập học ngay trong ngày, nhà trường mở lớp liên tục hàng tháng.

 HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1) Phiếu đăng ký (tải tại website: http://ktktbp.edu.vn trường hoặc nhận tại các Văn Phòng tuyển sinh Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn)

2) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (có chứng thực).

3) Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực).

4) Bản sao học bạ THCS hoặc THPT (có chứng thực).

5) Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

6) 02 hình 2×3 (Chụp không quá 6 tháng) ghi họ tên và năm sinh ở mặt sau ảnh.

7) Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp).

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Đ/c: KCN Đồng Xoài I, QL.14, Xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0966.33.55.00

Email: binhphuoc.ktktbp@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/trungcapbinhphuoc/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/zBJruECWFoSWh6Ht1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!