Chương Trình Đào Tạo Sơ Bộ Ngành Sư Phạm Tiểu Học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác-Lênin 8 Giáo dục thể chất
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 9 Giáo dục quốc phòng
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10 Toán học 1
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán
5 Tư­ tưởng Hồ Chí Minh 12 Cơ sở văn hoá Việt Nam
6 Ngoại ngữ 13 Giáo dục môi tr­ường
7 Quản lý hành chính Nhà n­ước và quản lý ngành
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
a) Kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành
1 Tâm lý học đại cương 5 Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy học tiểu học
2 Sinh lý học trẻ em 6 Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
3 Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư­ phạm 7 Ph­ương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục
4 Những vấn đề chung của Giáo dục học 8 Phương tiện kỹ thuật dạy học và Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học
b) Kiến thức ngành
1 Tiếng Việt 1 9 Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội  ở tiểu học
2 Tiếng Việt 2 10 Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học
3 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 11 Ph­ương pháp dạy học Thủ công và Kỹ thuật ở tiểu học
4 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 12 Âm nhạc 1
5 Văn học 1 13 Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học
6 Toán học 2 14 Mỹ thuật 1
7 Ph­ương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1 15 Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học
8 Ph­ương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 16 Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học
c) Thực hành, thực tập sư phạm
1 Rèn luyện nghiệp vụ s­ư phạm thường xuyên 3 Thực tập s­ư phạm
2 Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Thực hành Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng

 

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Đ/c: KCN Đồng Xoài I, QL.14, Xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0966.33.55.00

Email: binhphuoc.ktktbp@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/trungcapbinhphuoc/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/zBJruECWFoSWh6Ht1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!