Các Học Phần Cơ Bản Sơ Cấp May Công Nghiệp Đào Tạo Tai Bình Phước.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MAY CÔNG NGHIỆP
Mã số của môn học: MH 01
Thời gian môn học: 48 giờ (Lý thuyết: 27giờ ; thực hành: 21giờ)
Mục tiên môn học:
– Trình bày được nội dung cơ bản của công tác bảo hộ và an toàn lao động trong ngành may
– Tuân thủ các biện pháp kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị và biện pháp phòng chống cháy nổ trong ngành may.
– Sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra tai nạn lao động;
– Nhận biết vật liệu may và xác định tính chất chung của nguyên phụ liệu,
– Phân biệt mặt trái, phải của nguyên phụ liệu và nhận biết một số lỗi của nguyên phụ liệu
– Trình bày đ­ược các khái niệm, vai trò và tầm quan trọng về chất l­ượng và quản lý chất l­ượng
– Hiểu lợi ích của việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 trong công tác quản lý chất lượng
– Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, và nhận biết được một số lỗi thường gặp trên chuyền may công nghiệp
– Xác định được tầm quan trọng của công tác vệ sinh nhà xưởng và vệ sinh đối với sản phẩm may công nghiệp.
– Rèn tính tự giác, tích cực trong học tập và làm việc;
– Rèn tính cẩn thận, linh hoạt trong quá trình lựa chọn, phân loại vật liệu may.
– Rèn luyện ý thức trách nhiệm trong quản lý chất lượng sản phẩm tại công đoạn may
Nội dung môn học
Phần 1: An toàn lao động
– Các kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong vận hành các thiết bị ngành  may
– Kỹ thuật an toàn về điện
– Phòng chống cháy nổ
Phần 2:Vật liệu may
– Nhận biết một số loại vật liệu may
– Xác định tính chất chung của nguyên phụ liệu may
– Xác định mặt trái, mặt phải của nguyên phụ liệu may nguyên phụ liệu
– Nhận biết một số lỗi của nguyên liệu, phụ liệu may
Phần 3: Chất lượng sản phẩm
– Giới thiệu chung về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm may công nghiệp
– Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000
– Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm trên chuyền may mặc
– Công tác an toàn vệ sinh sản phẩm may công nghiệp, sản phẩm và người lao động
2. VẬN HÀNH MỘT SỐ THIẾT BỊ MAY
Mã số của mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 24 giờ (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 20 giờ)
Mục tiêu của mô đun
– Trình bày được quy tắc vận hành, vệ sinh một số loại máy may công nghiệp cơ bản: 1 kim, vắt sổ 2 kim 5 chỉ, thùa khuy, đính cúc
– Vận hành, vệ sinh được một số loại máy may công nghiệp cơ bản: 1 kim, vắt sổ 2 kim 5 chỉ, thùa khuy, đính cúc đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động
– Hiệu chỉnh được các loại đường may theo quy trình công nghệ
– Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức bảo quản thiết bị và tác phong công nghiệp
Các bài học trong mô đun:
– Sử dụng máy 1 kim
– Sử dụng máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
– Sử dụng máy cuốn ống
– Sử dụng máy thùa khuyết
3. MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
Mã số của mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 40 giờ (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 36 giờ)
Mục tiêu của mô đun
– Phân biệt được các loại đường may máy cơ bản
– Vận hành và sử dụng máy may 1 kim thành thạo
– May được các kiểu đường may cơ bản đúng quy trình công nghệ, kỹ thuật, thao tác
– Ứng dụng được các đường may cơ bản để may sản phẩm áo sơ mi và quần âu
– Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp
Nội dung mô đun:
– May đường may can
– May đường may viền
– May đường may cuốn
– May đường may mí
– May đường may lộn
– May đường may diễu
– May đường may tra
4. MAY ÁO SƠ MI
Mã số của mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 160 giờ (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 148 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày phương pháp may và yêu cầu kỹ thuật áo sơ mi.
– Sử dụng thành thạo một số dụng cụ, thiết bị may.
– May được hoàn chỉnh áo sơ mi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian.
– Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học, hợp lý.
– Rèn luyện tính kỷ luật cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
Các bài trong mô đun:
– May ly, chiết
– May nẹp
– May túi
– May thép tay
– May măng sét
– May cổ
– May cầu vai sau
– May chắp vai con
– Tra cổ áo
– Tra tay áo
– May sườn áo
– Tra măng sét
– May gấu áo
– Thùa khuyết
– Đính cúc
5. MAY QUẦN ÂU
Mã số của mô đun: MĐ 07
Thời gian mô đun: 122 giờ (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành: 114 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
+ Mô tả được đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của sản phẩm quần âu.
+ Trình bày được phương pháp may quần âu và yêu cầu kỹ thuật.
+ Sử dụng thành thạo một số dụng cụ, thiết bị may.
+ May được hoàn chỉnh quần âu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian.
+ Bố trí chỗ làm việc khoa học, hợp lý, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cận thận chính xác, tác phông công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
Nội dung mô đun:
– May ly, chiết
– May túi cơi
– May túi 2 viền
– May túi dọc lật
– May túi chéo dọc rẽ
– May cửa quần kéo khóa
– May cạp quần âu và may dây pat-xăng
– Tra cạp quần và chặn dây pat-xăng
– May chắp giàng
– May chắp đũng
– May gấu
– Thùa khuyết
– Đính cúc

 

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Đ/c: KCN Đồng Xoài I, QL.14, Xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0966.33.55.00

Email: binhphuoc.ktktbp@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/trungcapbinhphuoc/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/zBJruECWFoSWh6Ht1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!